Javni poziv zainteresiranim kandidatima – učenicima 3. razreda srednje škole za Studij aeronautika – vojni pilot, Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju točke IV. Odluke ministra obrane (Klasa: 023-03/23-03/1, Urbroj: 512-01-23-111) od 30. studenog 2023., Ministarstvo obrane raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZAINTERESIRANIM KANDIDATIMA – UČENICIMA 3. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE
ZA STUDIJ AERONAUTIKA – VOJNI PILOT,
FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Studij traje ukupno 10 (deset) semestara. Nakon uspješno završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Aeronautika – vojni pilot (6 semestara) na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, kadeti/kinje upisuju sveučilišni diplomski studij Aeronautika – vojni pilot (4 semestra) na Fakultetu prometnih znanosti u koji je uključena temeljna časnička izobrazba i letačka obuka u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin”.

Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole mogu iskazati interes za navedeni studij, uz mogućnost dodjele stipendije tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ako to žele.

Rok za podnošenje prijava je 3. svibnja 2024.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku na mrežnoj stranici https://vojnipilot.hr ili pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 2008. godine ili ranije
 • prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • učenik 3. razreda četverogodišnje srednje škole
 • opći uspjeh najmanje 3,00 u prethodnoj školskoj godini
 • da nije korisnik stipendije u svrhu zaposlenja kod drugog poslodavca
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( “Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19 i 158/23)
 • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (“Narodne novine”, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij
 • uspješan završetak selekcijskog letenja.

Kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • popunjeni obrazac prijave
 • presliku osobne iskaznice i rodnog lista
 • dokument kojim se dokazuje upis u 3. razred srednje škole školske godine 2023./2024.
 • presliku svjedodžbe 2. razreda srednje škole
 • potvrdu o prebivalištu
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

Nakon zaprimanja prijave Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje – učenike 3. razreda srednje škole na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete te posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od 5 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2024.

Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka uključivši kriterije selekcijskog letenja, moći će, po želji, s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske potpisati ugovor o stipendiranju, na temelju kojeg će primati stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Informacije u vezi s javnim pozivom nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva obrane https://www.morh.hr ili https://www.vojnipilot.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem (tel. 01/3784-812, tel. 01/3784-814), u Referadi Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (tel. 01/238-0202) te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane Ministarstva obrane.