Kontakti -Samostalni sektor za stambene poslove

Samostalni sektor za stambene poslove

Uredovno vrijeme za prijem stranaka:
utorak i četvrtak od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 sati.

Uredovno vrijeme za telefonske upite:
ponedjeljak, srijeda i petak od 9.00 do 11 sati.
 
e-mail: stambena@morh.hr

Služba za stambeno zbrinjavanje

 1. SANJA RUBIL ŠIMIĆ – Prodaja stanova
  tel: 01 / 45 68 053,
  fax: 01/ 45 68 786.
 2. IVKA JURIŠIĆ – Nerješeni zahtjevi za prodaju stanova
  tel: 01 / 45 68 676,
  fax: 01/ 45 68 786.
 3. ANA KONIĆ – Brisovna očitovanja
  tel: 01 / 45 67 270,
  fax: 01/ 45 68 786.

Služba za prodaju, postupke i evidenciju stanova

 1. VANJA TADIĆ – Uknjižba stanova, ovrhe
  tel: 01 / 45 68 764,
  fax: 01/ 45 68 784.
 2.  LIDIJA MATIĆ – Obročna otplata stanova
  tel: 01 / 45 68 826,
  fax: 01/ 45 68 784.
 3. VESNA RIČKO – Održavanje stanova
  tel: 01 / 45 68 307,
  fax: 01/ 45 68 252.