Uputa o prijavi oštećena na stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju MORH-a uslijed potresa u Gradu Zagrebu

Molimo korisnike stanova da popune Obrazac u prilogu te da nam dostave foto dokumentaciju eventualno nastale štete.

Uprava za materijalne resurse Ministarstva obrane poziva korisnike stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju Minstarstva obrane da prijave oštećenja na svojim stambenim jedinicama.

Po zaprimanju pristiglih prijava oštećenja i foto dokumentacije donijeti će se plan aktivnosti za sanaciju sukladno prioritetima i raspoloživim financijskim sredstvima.

Obrazac pregleda stanja i foto dokumentaciju dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Trg Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb ili na e-mail infrastruktura@morh.hr.

Prilog: Obrazac stanja oštećenja na stanovima

Priloženi dokumenti:
18 KB