Natječaj za stipendiranje studenata viših godina

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

u suradnji s učilištima, raspisuje
N A T J E Č A J

Za stipendiranje studenata/studentica viših godina preddiplomskih i diplomskih studija u RH, od
akademske godine 2008./2009. na:

I. SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

1. Fakultet elektrotehnike i računarstva

 • svi preddiplomski i diplomski studiji

2. Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • svi preddiplomski i diplomski studiji

3. Medicinski fakultet

 • integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

4. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

 • svi preddiplomski i diplomski studiji

2. SVEUČILIŠTU U SPLITU
1. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 • preddiplomski i diplomski studiji : – elektrotehnika i informacijska tehnologija,
 • strojarstvo,
 • računarstvo

2. Medicinski fakultet

 • integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

3. SVEUČILIŠTU U OSIJEKU
1. Medicinski fakultet

 • integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

2. Elektrotehnički fakultet

 • svi preddiplomski i diplomski studiji

3. Građevinski fakultet

 • svi preddiplomski i diplomski studiji

4. Strojarski fakultet, Slavonski Brod

 • svi preddiplomski i diplomski studiji

4. SVEUČILIŠTU U RIJECI
1. Medicinski fakultet

 • integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

2. Građevinski fakultet

 • svi preddiplomski i diplomski studiji

3. Tehnički fakultet

 • svi smjerovi preddiplomskih i diplomskih studija

4. Pomorski fakultet

 • preddiplomski studiji : – nautika i tehnologija pomorskog prometa,
 • brodostrojarstvo,
 • elektrotehnička i informatička tehnologija u pomorstvu

5. SVEUČILIŠTU U ZADRU
1. preddiplomski studij brodostrojarstva i tehnologija pomorskog prometa
2. preddiplomski studij nautika i tehnologija pomorskog prometa

6. VELEUČILIŠTU U SLAVONSKOM BRODU
1. Stručni studij proizvodnog strojarstva


7. VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA S PRAVOM JAVNOSTI
1. Stručni studij Održavanje zrakoplova
2. Stručni studij Održavanje motornih vozila
3. Stručni studij pirotehnologije

8. VELEUČILIŠTU U KARLOVCU
1. Stručni studij mehatronike
2. Stručni i specijalistički diplomski studij strojarstva

 • sva usmjerenja

9. VELEUČILIŠTU U VARAŽDINU
1. Stručni studij elektrotehnike

 • smjer automatizacija

2. Stručni studij proizvodno strojarstvo
3. Stručni studij graditeljstvo

UVJETI:
– isključivo državljanstvo Republike Hrvatske
– rođen(a) 1984. godine ili kasnije
– upisana odgovarajuća godina redovitog studija u akademskoj godini 2008./09. uz plaćanje ili bez plaćanja
– odgovarajući rezultati na pregledu za novake (samo za muškarce )

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti:
– zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
– presliku domovnice, rodnog lista, vojne iskaznice (samo za muškarce),
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
– potvrdu o upisanoj odgovarajućoj godini na fakultetu ili veleučilištu navedenom u natječaju

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira
dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja.
Originalni dokumenti bit će traženi samo od odabranih kandidata nakon konačnog odabira istih.

Rok za podnošenje prijava je 9. siječanj 2009. godine.

Prijave se dostavljaju pisanim putem u:
Personalnu službu Ministarstva obrane, Stančićeva 6, 10000 Zagreb
Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na:
www.morh.hr i u Personalnoj službi MORH-a na telefone 01/4568 767 i 01/4567 545