Operativno vatrogasno zapovjedništvo

Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) RH je namjenski uređeno i opremljeno za obavljanje stalne, 24–satne, operativne funkcije dohvata, prikupljanja, objedinjavanja, obrade i odgovarajuće distribucije svih informacija i podataka s terena u približno realnom vremenu, a za potrebe kvalitetne potpore u donošenju kvalitetnih odluka OVZ RH.

Glavni vatrogasni zapovjednik RH u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu koje je smješteno u prostorima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe u Divuljama, utvrđuje sastav, zadaće i međusobne interakcije sastavnica OVZ-a RH koje sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH, tijekom glavnog napora požarne opasnosti za vrijeme trajanja PP sezone, kontinuirano prate stanje, zapovijedaju vatrogasnim snagama i koordiniraju uporabu ostalih snaga.

Ministarstvo obrane i ostali obveznici po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u obvezi su odrediti odgovarajući broj svojih predstavnika u OVZ-u RH.

OVZ RH je sastavljen od predstavnika državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Novost ovogodišnje protupožarne sezone je video nadzor cijelog priobalja koje će biti uvezano u Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama.

Vojni dio OVZ-a RH

Za vrijeme glavnog napora u PP sezoni, u OVZ-u RH ustrojava se Vojni dio na čelu sa zapovjednikom vojnih snaga kojeg određuje načelnik GS OSRH. Zapovjednik vojnih snaga donosi odluke i zapovijeda u skladu s dodijeljenim ovlastima.

Vojni dio OVZ-a RH prati situaciju na požarištima, predlaže i koordinira uporabu dodijeljenih snaga OSRH u gašenju požara i sanaciji požarišta, zapovijeda vojnim snagama u skladu sa dodijeljenim ovlastima, izvješćuje Glavni stožer OSRH o aktivnostima i zahtijeva dodatne snage sukladno potrebi i zahtjevima.