Protupožarna sezona 2023

Sukladno Programu aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. Odluke glavnog vatrogasnog zapovjednika RH i Odluke ministra obrane, 19. lipnja 2023. godine označen je početak ovogodišnje Protupožarne sezone, odnosno glavni napor požarne sezone.

Programom aktivnosti Vlade RH definirana je koordinacija i provedba aktivnosti nadležnih tijela za preventivno i operativno djelovanje radi smanjenja požara na otvorenom prostoru.

Zadaća Hrvatske vojske kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom PP sezona odvija se u tri faze, a sukladno fazama određuju se potrebne snage i sredstva te sustav rukovođenja i zapovijedanja.

I. FAZA: Pripremna faza (siječanj-svibanj) – u ovoj fazi u stalnoj pripravnosti su zračne snage OSRH sukladno procjeni opasnosti i angažiraju se na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta, a ostale snage tijekom ovog perioda provode pripremu ljudi i sredstava potrebnih za uspješnu provedbu protupožarnih aktivnosti, opremanje te koordinaciju s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

II. FAZA: Glavni napor PP sezone (lipanj-rujan) – razdoblje najintenzivnijeg angažiranja PP snaga OSRH. Sve snage se dovode u stupanj pune operativne spremnosti i razmještaju u područje djelovanja sukladno operativnom planu.
Ustrojava se Operativno vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske (OVZ RH) u Divuljama koje u svom sastavu ima Vojni dio iz kojeg se provodi sva koordinacija i zapovijedanje dodijeljenim PP snagama.

III. FAZA: Završna-raščlamba i priprema za narednu PP sezonu (listopad-prosinac) – ovu fazu obilježavaju raščlambe u cilju donošenja mjera kojima će se poboljšati postojeći način uporabe i angažiranja OSRH u provedbi slijedeće protupožarne sezone. U stalnoj pripravnosti su zračne snage sukladno procjeni opasnosti i angažiraju se na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta.

Od lipnja do listopada u stalnoj pripravnosti su zračne snage (2 aviona tipa Canadair CL-415) za pomoć drugim državama u sklopu rescEU mehanizma.