Platforma za povezivanje pravnih osoba i povećanje investicija u obrambenoj proizvodnji EU – “Business-to-Business (B2B) Platform”

Europska obrambena agencija pokrenula internetsku platformu za povezivanje pravnih osoba i povećanje investicija u obrambenoj proizvodnji i R&T-u Europske unije – “Business-to-Business (B2B) Platform“.

Cilj B2B platforme je odgovoriti na povećanu potražnju za umrežavanjem obrambene industrije, kao rezultat novih obrambenih inicijativa Europske unije.

Platforma je usklađena s glavnim ciljem misije Europske obrambene agencije, a to je pomoći jačanju europske obrambene industrije i povećati angažman industrije u sektoru obrane.

B2B platforma otvorena je za industrijske i istraživačke te tehnološke (R&T) subjekte koji su osnovani u Europskoj uniji i nisu pod kontrolom subjekata izvan EU kad je riječ o pravima intelektualnog vlasništva, sigurnosti opskrbe, sigurnosti informacija ili nadzoru izvoza.

Zainteresirane pravne osobe mogu se prijaviti na predmetnu platformu putem poveznice.

Prilikom prijave moraju u ovaj specijalizirani internetski alat unijeti sljedeće podatke: naziv, kratak opis i vrstu tvrtke i/ili organizacije (industrija; istraživanje i tehnološka organizacija; sveučilišta; drugo), svoju internetsku stranicu, državu i kontakt osobu/točku (e-pošta).

Detalji o platformi, kao i upute za korištenje, dostupne su u brošuri Europske obrambene agencije “EDA B2B Platform Factsheet“, koji vam dostavljamo u prilogu ovoga akta.

Priloženi dokumenti:
347 KB