Požar na Kozjaku i danas aktivan

 

U 10.27 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman jednog helikoptera Mi-8 MTV na gašenju Kozjaka pri vrhu Sv. Jure.

Helikopter je gasio požarište oko sat vremena te izbacio 10 tona vode po opožarenoj površini. Tijekom dana helikopter je angažiran i za  prevoženje punih i praznih „krušaka“ na ruti Firule – požarište. Prevezeno je ukupno 7 000 litara vode u vodenim kruškama kojima se vatrogasci opskrbljuju vodom za gašenje na nepristupačnom terenu.