Požar u selu Đevrske kod općine Kistanje

Na gašenju požara u Šibensko-kninskoj županiji kod općine Kistanje, u selu Đevrske, angažirana su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 16.01 sati.

Požar je zahvatio visoko i nisko raslinje te je postojala opasnost od ugroze kuća. Deset minuti nakon dojave  Canadairi su poletjeli prema požarištu. U posla sata gašenja izbacili su ukupno 54 tone vode po opožarenoj površini. U 17.10 sati po odlasku Canadaira požar je lokaliziran, a kuće su obranjene.