Postani vojni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Kadet – vojni pilot je stipendist Hrvatske vojske koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s MORH-om o školovanju odnosno stipendiranju na preddiplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, sukladno oglasu koji raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku.

Školovanje kadeta na fakultetima odvija se prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za Oružane snage RH.

Uvjeti prijave

  • isključivo državljanstvo Republike Hrvatske,
  • najviše navršenih 22 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj,
  • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda,
  • akademski uvjeti upisa: matematika A razina, hrvatski i engleski jezik B razina na državnoj maturi,
  • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija.

Potrebni dokumenti

  • zamolba sa životopisom, adresom i brojem telefona,
  • preslika domovnice i rodnog lista,
  • preslika svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju istog,
  • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci.

Prijava

Prijava se dostavlja matičnom područnom odjelu ili odsjeku za poslove obrane i u Središnjicu za upravljanje osobljem. Područni odjeli za poslove obrane se nalaze ovdje, a Središnjica za upravljanje osobljem ovdje.

Matični odsjek za poslove obrane koordinator je kandidata tijekom cijelog procesa, od prijave do prijma u kadete.

Ministarstvo obrane RH ne upisuje i ne posreduje pri upisu kandidata za kadete na fakultete.