Pripadnici HV-a evakuirali bolesnike iz vojarne u Petrinji u Popovaču| Foto: HKoV

Pripadnici HV-a pomogli u prijevozu bolesnika iz vojarne u Petrinji u Popovaču

Pripadnici Hrvatske vojske pružili su pomoć Hitnoj medicinskoj službi u preseljenju 13 nepokretnih pacijenata iz vojarne u Petrinji u bolnicu u Popovači

Pripadnici Hrvatske vojske u četvrtak, 31. prosinca 2020. godine pružili su pomoć Hitnoj medicinskoj službi u preseljenju 13 nepokretnih pacijenata koji su se nalazili na privremenom smještaju u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji.

Naime, Tigrovi i Gromovi, pripadnici 1. i 2. bojne Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske stacionirani u Petrinji uz dva medicinska tima Hrvatske vojske pomogli su u premještanju, prijevozu, prihvatu i smještanju pacijenata u bolnicu u Popovači.

Hrvatska vojska u ovoj je zadaći sudjelovala i s dva sanitetska vozila.

Pripadnici HV-a evakuirali bolesnike iz vojarne u Petrinji u PopovaèuPripadnici HV-a evakuirali bolesnike iz vojarne u Petrinji u PopovaèuPripadnici HV-a evakuirali bolesnike iz vojarne u Petrinji u PopovaèuPripadnici HV-a evakuirali bolesnike iz vojarne u Petrinji u PopovaèuPripadnici HV-a evakuirali bolesnike iz vojarne u Petrinji u Popovaèu