Program Dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Program Dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja (prije Dragovoljno služenje vojnog roka) provodi se u Oružanim snagama Republike Hrvatske (OS RH) od 2008. godine, u skladu s Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju i Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu OS RH. Ono je ujedno i jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu, odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja (prije Dragovoljno služenje vojnog roka) provodi se u Oružanim snagama Republike Hrvatske (OS RH) od 2008. godine, u skladu s Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju i Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu OS RH. Ono je ujedno i jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu, odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u razvrstanoj pričuvi.

Kandidat može biti upućen na dragovoljno vojno osposobljavanje do posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina života, ako ispunjava slijedeće uvjete:

  • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske
  • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu
  • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
  • da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci
  • da nije odslužio vojni rok
  • da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Prijave za dragovoljno vojno osposobljavanje moguće su tijekom cijele godine podnošenjem zahtjeva u Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Kandidate koji zadovolje propisane uvjete, Područni odsjek za poslove obrane poziva na zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja koji se provode u Zavodu za zrakoplovnu medicinu KB Dubrava u Zagrebu i u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu.

Zdravstvenu sposobnost kandidata utvrđuju specijalisti medicine rada, a sve u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

Nakon provedenih zdravstvenih pregleda izvršit će se konačni odabir, a odabranim kandidatima, Područni odsjek za poslove obrane uručit će poziv za dragovoljno služenje vojnog roka.

Obuka ročnika (temeljna) traje u pravilu 40 radnih dana i provodi se u Požegi.

Po uspješnom završetku programa obuke dragovoljnog vojnog osposobljavanja, kandidati/kandidatkinje mogu se javiti na javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu koji raspisuje Ministarstvo obrane. Kandidati/kandidatkinje koji prođu odabirni postupak potpisuju Ugovor o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine kojim stječu status djelatne vojne osobe.

Primanje u djelatnu vojnu službu provodi se sukladno potrebama OS RH, kao i Godišnjem planu za prijam u OS RH, te nije izravno vezano uz program dragovoljnog vojnog osposobljavanja, odnosno, navedenim programom i završetkom obuke ne stječe se automatski obveza OS RH za primanje završenih ročnika u djelatnu vojnu službu.

Detaljne informacije o provedbi programa Dragovoljnog vojnog osposobljavanja mogu se dobiti u Područnom odjelima i odsjecima za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata te u Službi za poslove obrane MORH-a na br. tel 01/4567-867, 01/4861-415.

Plakat Dragovoljno vojno osposobljavanje