Objava registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključenih do 30.06.2014. godine sa ažuriranim podacima

Sukladno članku 21.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13,13/14) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma zaključenih do 30.06.2014. godine sa ažuriranim podacima o iznosima koji su plaćeni na temelju ugovora.

 

Priloženi dokumenti:
168 KB