U RACVIAC-u održan seminar o suvremenim procesima razminiranja

U Središtu za sigurnosnu suradnju (RACVIAC), u suorganizaciji sa Hrvatskim centrom za razminiranje, od 19. do 22. listopada održan je seminar pod nazivom „Suvremeni procesi razminiranja – nacionalni i regionalni pristup, novi izazovi”.

Seminaru su nazočili predstavnici regionalnih i nacionalnih središta za razminiranje zemalja jugoistočne Europe, predstavnici Oružanih snaga RH i tvrtki koje se bave poslovima razminiranja.

Svrha seminara bilo je predstavljanje i upoznavanje s postojećim rješenjima koje suvremena  informacijska tehnologija i sve intenzivnija uporaba geoinformacijskih sustava nude u razvoju procesa razminiranja i protuminskog djelovanja.

Uvodno predavanje održao je Juan Carlos Ruan iz ženevskog Središta za humanitarno razminiranje (Geneva International Center for Humanitarian Demining – GICHD) koji je polaznike seminara upoznao s osnovama Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju, tzv. Otawskom konvencijom, te trenutnim stanjem u svezi primjene Konvencije u zemljama potpisnicama.

Predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje upoznali su nazočne sa suvremenom informacijskom tehnologijom koju djelatnici HCR-a koriste u poslovima razminiranja. Radi se o uporabi najnovijeg proizvoda tvrtke Geofoto iz Zagreba: novom geoinformacijskom sustavu iznimnih mogućnosti koji primjenom najnovijih tehnologija ortofoto (DOF-2) i 3D vizualizaciji u trodimenzionalnoj projekciji, prikazu slojnica, nagibu terena i mogućnostima različitih simulacija omogućava sveobuhvatne analize pojedinih minski sumnjivih prostora u Republici Hrvatskoj. Navedena tehnologija omogućuje izuzetno kvalitetnu pripremu općih izvida i projekata humanitarnog razminiranja, te kompleksnu analizu stanja na terenu i rezultata protuminskog djelovanja. Uporaba ove vrste tehnologije također znatno olakšava izvide teško pristupačnih terena, npr. planinskih i samim time sužava minsko sumnjivi prostor.

Za polaznike seminara organiziran je i posjet tvrtki Geofoto d.o.o. iz Zagreba. Njihovi djelatnici polaznicima su pokazali kako se odvija cijeli proces, odnosno kako se  kombinacijom digitalnog modela reljefa (DMR), digitalnog ortofota (DOF2) i podataka o minski sumnjivom prostoru (MSP) stvara trodimenzionalni prikaz terena i minske situacije na području Republike Hrvatske. Uporaba ove tehnologije u poslovima razminiranja može se vrlo efikasno primijeniti na cijelo područje minski sumnjivih površina u Hrvatskoj s obzirom da za sve te površine postoji digitalni ortofoto prikaz u mjerilu 1:2 000 (DOF2).

Na seminaru se raspravljalo i o uništavanju protupješačkih mina, identifkicaija i čišćenju minsko sumnjivih područja, planiranju i razvoju programa razminiranja, uvođenju novih tehnolgija, kao i buudućoj regionalnoj suradnji i pomoći u poslovima razminiranja, te edukaciji i pomoći minskim žrtvama.