Zahtjev za prikupljanje ponuda za uslugu prehrane na vojnoj lokaciji Područje 2 (lokacija Molunat)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTVO OBRANE

Zahtjev za prikupljanje ponuda za uslugu prehrane na vojnoj lokaciji Područje 2 (lokacija Molunat)

Evidencijski broj nadmetanja NU-202-20-380
postupak nabave neprioritetnih usluga I.B.
sukladno Uredbi o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (Narodne novine, broj 19/18)

Priloženi dokumenti:
5 MB