Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu MINIEX | Foto: ZZP

Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu MINIEX

Zapovjedništvo za potporu provelo je od 20. do 24. rujna na vojnom poligonu “Gašinci” vježbu na zemljištu MINIEX. Riječ je o glavnom obučnom događaju Zapovjedništva za potporu, na kojem je sudjelovao 121 pripadnik te postrojbe.

Vježba je provedena u cilju reocjenjivanja snaga u skladu s NATO-ovim Ciljevima sposobnosti CsP 1501. Ocjenjivane su ustrojstvene cjeline Bojne za opću logističku potporu, Vod za pretovar, Vod za opskrbu klase III i dva tima za kontrolu kretanja.

Na vježbi je, uz reocjenjivanje sposobnosti snaga ZZP-a, prikazana uvježbanost i osposobljenost deklariranih snaga u skladu sa zahtijevanim sposobnostima te integracija snaga kroz usklađena djelovanja primjenom taktika, tehnika i procedura. U simuliranim uvjetima bojišta i događaja stvoreno je realno okružje u kojem su ocjenjivane sastavnice demonstrirale svoje sposobnosti. Sastavnice je vrednovao ocjenjivački tim ZZP-a u ukupno sedam područja, a na kraju su dobile status snaga spremnih za izvršenje misije.

Provedbom vježbe zadovoljeni su glavni obučni ciljevi: od reocjenjivanja sposobnosti snaga, planiranja i provedbe operacija, izrade planskih dokumenata, uspostave elemenata zapovijedanja i nadzora, uvježbavanja procedura kretanja i demonstracije osnovnih taktičkih sposobnosti – prikrivanja, prebacivanja, izviđanja, do sposobnosti integracije borbenih funkcija i zajedničkog djelovanja manevarskih postrojbi i postrojbi borbene potpore.

Časnik za raspoređivanje vježbe bio je zapovjednik Zapovjedništva za potporu general- pukovnik Mladen Fuzul, časnik za provedbu vježbe načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika ZzP-a brigadni general Ivan Raos, a direktor vježbe načelnik Odjela za operativne poslove i obuku ZzP-a brigadir Darko Vuković.

Reocjenjivanom postrojbom zapovijedao je zapovjednik Bojne za opću logističku potporu brigadir Bruno Špoljar. Ocjenjivački tim na čelu s brigadirom Draženom Sebastijanom činilo je 27 pripadnika. Provedbu vježbe pratili su i predstavnici Odjela za nadzor borbene spremnosti Operativne uprave Glavnog stožera OSRH na čelu s brigadirom Tihomirom Belasom.

Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu