Vojni studijski programi

Vojno inženjerstvo

Studij vojno inženjerstvo preddiplomski je sveučilišni studij namijenjen za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH. Studij je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).

Više informacija na poveznici.

Vojno vođenje i upravljanje

Studij vojnog vođenja i upravljanja je preddiplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Oružanih snaga RH. Studij je primarno usmjeren na društveno područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojno obučni i vojno stručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u OSRH.

Više informacija na poveznici.

Vojno pomorstvo

Sveučilišni je integrirani preddiplomski i diplomski studij. Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.

Više informacija na poveznici.