Aktivnosti MORH-a za vrijeme predsjedanja Vijećem EU

Za vrijeme predsjedanja Vijećem EU, Ministarstvo obrane i Oružane snage RH  organizirat će niz događanja u Republici Hrvatskoj. Riječ je o sastancima i konferencijama koje uobičajeno organizira predsjedavajuća država uz potporu europskih institucija i partnera.

Događanja su ujedno prilika za jačanje vidljivosti Ministarstava obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, kao i predstavljanje hrvatske industrije i znanstveno istraživačke zajednice uključene u područje obrane.

Aktivnosti:

1. Neformalni sastanak ravnatelja za obrambenu politiku, 22.-23. siječnja 2020., Zagreb

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske organizirat će 22. i 23. siječnja 2020. u Zagrebu Neformalni sastanak ravnatelja za obrambenu politiku Europske unije.

Sastanak će biti prilika za razmjenu mišljenja o najnovijim dostignućima Europske unije u području obrane koji se održava na samom početku predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU.

Ravnatelji će razgovarati o aktivnostima Unije u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, s naglaskom na aktualne obrambene inicijative EU, poput Stalne strukturirane suradnje (Permanent Structured Cooperation, PESCO), Europskog obrambenog fonda (European Defence Fund, EDF), Koordiniranog godišnjeg pregleda obrane (Coordinated Annual Review on Defence, CARD), vojne pokretljivosti te EU-NATO suradnje.

Sastanak će ujedno biti priprema za Neformalni sastanak ministara obrane EU koji će se održati u Zagrebu, u ožujku 2020.

Na sastanku sudjeluju ravnatelji uprava za obrambenu politiku EU država članica Unije, uz sudjelovanje predstavnika institucija EU, kao što su Europska komisija, EU Vojno osoblje (EUMS), Europska obrambena agencija (EDA), Skupina za političko-vojna pitanja (PMG), Tajništvo Vijeća, dok se ovisno o temama sastanka mogu pozvati i predstavnici NATO-a i/ili UN-a.

Sastankom predsjeda zamjenik glavne tajnice Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS).

2. Neformalni sastanak ministara obrane, 4.- 5. ožujka 2020., Zagreb

Neformalni sastanak ministara obrane EU održat će se u Zagrebu 4. i 5. ožujka 2020. u organizaciji Ministarstva obrane.

Neformalni sastanak ministara obrane EU je sastanak visoke razine, na kojem ministri imaju priliku razmijeniti mišljenja o najnovijim postignućima u području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU. Očekuje se kako će naglasak biti na obrambenim inicijativama u vezi jačanja europske sigurnosne i obrambene suradnje, promicanju sigurnosti i stabilnosti u neposrednom susjedstvu, suočavanju s hibridnim i kibernetičkim prijetnjama te jačanju EU-NATO suradnje.

Sastankom predsjeda Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Osim sudjelovanja ministara obrana EU država članica, sastanku prisustvuju predsjedatelj EU Vojnog odbora (EUMC), predstavnici Glavnog tajništva Vijeća (GSC), Političko-sigurnosnog odbora (PSC), Europske obrambene agencije (EDA), Uprave za krizno upravljanje i planiranje (CMPD) te EU Vojnog osoblja (EUMS).

Ovisno o temama, na sastanku sudjeluju i glavni tajnik NATO-a te podtajnik UN-a za mirovne operacije.

3. Prva konferencija treće faze Savjetodavnog foruma za održivu energiju u sigurnosnom sektoru, 17. i 18. ožujka 2020., Zagreb

Ministarstvo obrane i Europska obrambena agencija organiziraju 17. i 18. ožujka 2020. prvu konferenciju treće faze Savjetodavnog foruma za održivu energiju u sigurnosnom sektoru.

Konferencija Savjetodavnog foruma za održivu energiju u sigurnosnom sektoru za cilj ima okupiti stručnjake iz obrambenih i energetskih sektora kako bi se razmijenile informacije i najbolja praksa za poboljšanje upravljanja energijom, energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, kao i povećanje zaštite i otpornosti kritičnih infrastruktura povezanih s obrambenom energijom.

U svrhu daljnjeg poboljšanja energetske učinkovitosti te prelaska na obnovljive izvore energije u obrani osnovan je Konzultacijski forum (Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector-CF SEDSS), koji je trenutno u Trećoj fazi i odnosi se na provedbu pravnog okvira Europske unije o energiji. Forum je značajan i u tome što pomaže državama članicama u njihovom radu na osiguranju otpornosti kritične energetske infrastrukture prema nizu prijetnji.

4. Konferencija na visokoj razini „Otvaranje potencijala europske obrambene suradnje: Nove prilike za osnaženu europsku obrambenu industriju“, 24. ožujka 2020., Zagreb

Konferencija na visokoj razini „Otvaranje potencijala europske obrambene suradnje: Nove prilike za osnaženu europsku obrambenu industriju“ održat će se 24. ožujka 2020. u Zagrebu, s ciljem upoznavanja znanstvene, istraživačke i industrijske zajednice o mogućnostima koje se otvaraju u okviru europskih obrambenih inicijativa usmjerenih na jačanje industrijske dimenzije obrane.

Konferencija na visokoj razini na temu osnaživanja europske obrambene industrije uobičajeni je događaj koji organizira država koja predsjeda Vijećem EU.

Konferencija će okupiti visoke dužnosnike, predstavnike država članica i institucija EU te predstavnike znanstvene, istraživačke i industrijske zajednice. Cilj je upoznati ključne sudionike o aktualnostima u okviru EU po pitanju obrambene industrije te potaknuti razmjenu iskustava i znanja u svrhu jačanja suradnje i doprinosa snaženju industrijske dimenzije obrane. Poseban naglasak bit će na mogućnostima civilno-vojne suradnje kroz Europski obrambeni fond (EDF) te ulogu srednjeg i malog poduzetništva.

Konferencija se organizira u suradnji s Europskom obrambenom agencijom.

5. Neformalni sastanak radne skupine Vojnog odbora EU (EUMC WG) i Neformalni sastanak radne skupine Vojnog odbora EU za razvoj sposobnosti (EUMC WG/HTF), 25. do 27. ožujka 2020., Zagreb

Neformalni sastanak radne skupine Vojnog odbora EU i Neformalni sastanak radne skupine Vojnog odbora EU za razvoj sposobnosti održat će se od 25. do 27. ožujka 2020. u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Radna skupina Vojnog odbora EU (EUMC WG) podržava i pomaže Vojni odbor EU-a (EUMC) u njegovom radu na vojnim pitanjima u okviru EU-a. Uobičajeno se raspravlja o nekoliko tema, od nacrta koncepta za operacije i misije pod vodstvom EU do vojnih savjeta, a čine ga stručni vojni predstavnici država članica.

EUMC WG/HTF skupina je stručnjaka koji se bave razvojem sposobnosti. Riječ je o radnom tijelu Vojnog odbora EU čiji se glavni zadaci odnose na izradu dokumenata u odgovarajućim fazama.

U okviru sastanaka, vojni stručnjaci EU država imat će priliku upoznati se i s postignućima hrvatske obrambene industrije.

6. Neformalni sastanak Skupine za političko-vojna pitanja, 2. i 3. travnja 2020., Zagreb

U organizaciji Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Zagrebu će se 2. i 3. travnja 2020. održati Neformalni sastanak Skupine za političko-vojna pitanja (Politico-Military Group, PMG).

Skupina za političko-vojna pitanja obavlja pripremne zadaće iz domene Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU za potrebe Političkog i sigurnosnog odbora, a u koje spadaju preporuke i pripreme zaključaka Vijeća, praćenje njihove provedbe te doprinos razvoju horizontalnih politika i razmjeni informacija. Uz to, Skupina ima posebnu odgovornost u vezi s partnerstvima sa zemljama izvan Europske unije te drugim organizacijama, što uključuje odnose EU i NATO-a, kao i vježbe.

Skupinom predsjeda zastupnik Visokog predstavnika EU-a, dok u njezinom radu sudjeluju predstavnici država članica.

Tijekom neformalnog sastanka stručnjaci će imati priliku upoznati se i s postignućima hrvatske obrambene industrije.

7. Neformalni sastanak Vojnog odbora EU – EUMC, 22. do 24. travnja 2020., Split

U organizaciji Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske u Splitu će se od 22. do 24. travnja 2020. održati Neformalni sastanak Vojnog odbora EU.

Vojni odbor Europske unije (EUMC) je najviše vojno tijelo osnovano Odlukom Vijeća 2001. godine. Čine ga šefovi obrane država članica koje zastupaju njihovi stalni vojni predstavnici. Vojni odbor sudjeluje u svim obrambenim i posebno vojnim pitanjima EU-a. Daje značajan doprinos cjelokupnom razvoju i provedbi Globalne strategije EU-a, kao i u trenutnim obrambenim inicijativama. Također ima ulogu u operativnim pitanjima, kao i u pitanjima razvoja sposobnosti.

U Splitu će Vojni odbor imati neformalnu sjednicu na kojoj će se raspravljati o vojnim pitanjima, što će ujedno biti prilika predstaviti hrvatske obrambene sposobnosti.

8. Neformalni sastanak Posebnog odbora ATHENA, 29. do 30. travnja 2020., Zagreb

Neformalni sastanak Posebnog odbora „Athena“ održat će se u Zagrebu 29. i 30. travnja 2020. godine.

Athena je mehanizam za upravljanje financiranjem zajedničkih troškova vojnih operacija EU-a u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a, koji je uspostavilo Vijeće EU 2004.

Europska unija trenutno provodi šest vojnih operacija: EUTM Mali, EUTM Somalija, EUTM Srednjoafrička Republika, EUNAVFOR ATALANTA, EUNAVFOR MED SOPHIA, EUFOR Althea u kojima sudjeluju države članice Europske unije, a čiji se zajednički troškovi operacija mogu financirati iz mehanizma „Athena“.

U radu Odbora sudjeluju stručni predstavnici država članica EU.

Tijekom neformalnog sastanka stručnjaci će imati priliku upoznati se i s postignućima hrvatske obrambene industrije.

9. V. Olimpijada znanja iz područja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, 1. do 5. lipnja 2020., Dubrovnik

Ministarstvo obrane i Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, od 1. do 5. lipnja 2020. godine organiziraju u Dubrovniku Olimpijadu znanja iz područja Zajedničke sigurnosno obrambene politike.

Olimpijada znanja iz područja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike organizira se svake druge godine u državi koja u prvoj polovici godine predsjeda Vijećem Europske unije. Nastala je u okviru Europskog učilišta sigurnosti i obrane (European Security and Defence College, ESDC), a za cilj ima harmonizaciju osnovnoga vojnog obrazovanja europskih časnika, unaprjeđivanje europske sigurnosti, promoviranje europske sigurnosne i obrambene kulture.

Olimpijada se sastoji od nerezidencijalnog i rezidencijalnog dijela. Za vrijeme prvog djela, kadeti pišu eseje na jednu od deset zadanih tema, a paralelno s time pohađaju online tečaj o poznavanju Zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Nakon završetka procesa evaluacije utvrđuje se lista kadeta koji su se plasirali u rezidencijalnu fazu koja se održava u Dubrovniku.

10. Ministarska konferencija „EU-NATO suradnja“, 9. lipnja 2020., Split

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom obrane Savezne Republike Njemačke organizira 9. lipnja 2020. u Splitu, konferenciju na temu jačanja EU-NATO suradnje.

Konferencija visoke razine na temu EU-NATO suradnje okupit će ministre obrane država članica EU te visoke dužnosnike EU i NATO institucija.

Konferencija će biti prilika za pregled stanja i mogućnosti za unaprjeđenje suradnje dviju organizacija, kao i sagledavanje modernih prijetnji, posebno kad je riječ o hibridnim i cyber prijetnjama.

Jedan od ciljeva konferencije je i evaluacija provedbe dogovorenih područja suradnje, kako bi se uvidjela potreba prioritiziranja s ciljem postizanja još veće učinkovitosti i rezultata.

Konferencija će ujedno biti prilika za zatvaranje hrvatskog te otvaranje njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije.