Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Republika Hrvatska će prvi puta predsjedati Vijećem Europske unije.

Tijekom šestomjesečnog razdoblja Hrvatska će voditi rad Vijeća kao pošten i neutralan posrednik, gradeći suradnju i dogovor među državama članicama u duhu konsenzusa i međusobnog uvažavanja.

Vodeći se hrvatskim nacionalnim prioritetima, u skladu sa smjernicama Strateškog programa Europske unije 2019.–2024. koje je Europsko vijeće usvojilo u lipnju 2019., političkim smjernicama predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen predstavljenim u srpnju 2019., te naslanjajući se na program Trija, Hrvatska je pripremila šestomjesečni program svog predsjedanja.

Program počiva na četiri krovna prioriteta: Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna.

Ova četiri prioriteta objedinjena su u motu “Snažna Europa u svijetu punom izazova”, koji sažima viziju Europe koja djeluje u korist svojih država članica i svojih građana.

Više informacija o četiri krovna prioriteta dostupno je:

Program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije usvojen je na 199. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 27. prosinca 2019. godine.

Više informacija o predsjedanju Republike Hrvatskom Vijećem Europske unije dostupno je na službenoj web stranici predsjedanja.