Mediji

Svi novinari i predstavnici medija koji žele prisustvovati događanjima u organizaciji predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije moraju posjedovati važeću medijsku akreditaciju.

Zahtjevi za akreditaciju podnose se  na poveznici.

Akreditirani predstavnici medija zainteresirani za praćenje pojedinih događaja iz nadležnosti Ministarstva obrane pravovremeno će biti obaviješteni o mjestu i vremenu dolaska te načinu prijave.