Dočasnička izobrazba

Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran”

Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran” ustrojstvena je jedinica Hrvatskog vojnog učilišta zadužena za školovanje dočasnika po modelu slijedno rastuće institucionalne izobrazbe te izradu i ažuriranje nastavnih planova i programa izobrazbi.

Cilj i zadaća Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran” osposobiti je polaznike za višu ustrojbenu dužnost kroz četverorazinsku dočasničku izobrazbu:

I. razina izobrazbe dočasnika – Izobrazba za razvoj vođa
II. razina izobrazbe dočasnika – Temeljna dočasnička izobrazba
III. razina dočasničke izobrazbe – Napredna dočasnička izobrazba
IV. razina izobrazbe dočasnika – Visoka dočasnička izobrazba.

Dodatno se dočasnici osposobljavaju provedbom specijaliziranih tečajeva.

Visoka dočasnička izobrazba

Visoka dočasnička izobrazba najviša je razina dočasničke izobrazbe. Izobrazba je intergranska, odnosno u svom sadržaju ujedinjuje sve grane Hrvatske vojske. Namijenjena je izobrazbi polaznika za najviše dočasničke dužnosti u HV-u, od dužnosti prvog dočasnika bojne, brigade, grana i GS OS RH, za rad u stožerima brigada, ustanovama, zapovjedništvima grana i upravama GS OS RH. Polaznici stječu znanja i sposobnosti za učinkovito funkcioniranje u združenom nacionalnom i multinacionalnom okružju.

U 17. naraštaju Visoke dočasniče izobrazbe izobrazbu je završilo 18 polaznika, od kojih:

  • 13 polaznika Hrvatske vojske
  • pet polaznika iz stranih OS (jedan polaznik iz BiH, jedan polaznik iz Crne Gore, jedan iz Kosova, jedan polaznik iz Republike Sjeverne Makedonije i jedan polaznik iz Republike Slovenije)

Od ukupnog broja polaznika 17. naraštaja Visoke dočasniče izobrazbe, jedna je žena. Najboljim polaznikom proglašen je stožerni časnik Mario Colić.

Promocija 17. naraštaja Visoke dočasniče izobrazbe održat će se 26. lipnja 2019. u Vukovaru.

Napredna dočasnička izobrazba

Napredna dočasnička izobrazba treća je razina dočasničke izobrazbe namijenjena za osposobljavanje dočasnika za više dočasničke dužnosti unutar grana Hrvatske vojske. Izobrazba se sastoji od općeg i granskog djela. Opći dio zajednički je za sve polaznike gdje polaznici stječu znanja i vještine grana HV-a. Cilj izobrazbe je poučiti polaznike znanjima i vještinama potrebnima za rad na višim dočasničkim dužnostima kroz opće sadržaje upravljanja obukom, taktikom, geografsko-informacijskim sustavima, vođenja i tjelovježbe i posebnih znanja i vještina iz granskog dijela HV-a iz kojega dolaze polaznici.

Promocija polaznika 39. naraštaja Napredne dočasničke izobrazbe održana je  14. lipnja 2019. u Dočasničkoj školi „Damir Tomljanović Gavran“ u vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi.

U 39. naraštaju Naprednu dočasničku izobrazbu završilo je 57 polaznika, od kojih je jedan polaznik pripadnik Oružanih snaga BiH i jedan polaznik pripadnik Vojske Republike Sjeverne Makedonije.

Temeljna dočasnička izobrazba

Temeljna dočasnička izobrazba druga je razina dočasničke izobrazbe namijenjena izobrazbi dočasnika za dužnost zapovjednika desetine/posade i ostalih dužnosti iste razine ustrojbenog čina te je sastavljena od općeg i rodovskog dijela.

Cilj izobrazbe je poučiti polaznike temeljnim i vojnostručnim znanjima i vještinama u rodu, odnosno službama te ih osposobiti za uspješno obnašanje dužnosti zapovjednika desetine/posade i drugih sličnih dužnosti istog ustrojbenog čina kroz opće sadržaje zapovijedanja desetinom/posadom, metodikom, vojnom topografijom, vođenjem, taktikom i tjelovježbom i posebnih znanja i vještina iz roda iz kojeg dolaze polaznici.

U 55. naraštaju Temeljnu dočasničku izobrazbu uspješno je završio ukupno 93 polaznik, od kojih su tri polaznika pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.   

Promocija polaznika 55. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe održana je 1. ožujka 2019. u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran” u Požegi. Najboljim polaznikom proglašen je desetnik Marko Vučić iz Topničko raketne pukovnije.

Izobrazba za razvoj vođa

Izobrazba za razvoj vođa prva je razina izobrazbe dočasnika namijenjena djelatnim vojnim osobama na vojničkim dužnostima koja ima za zadaću osposobiti ih temeljnim znanjima i vještinama potrebnima za vođenje tima/skupine. Izobrazba je psihofizički iznimno zahtjevna i prolazi kroz nastavne sadržaje iz predmeta vojne službe, vođenja, vojne topografije, pješačkog oružja i taktike koja će osigurati uspješan prijelaz iz statusa vođeni u status vođa.

U 15. naraštaju Izobrazbe za razvoj vođa ukupno je završilo 89 dočasnika i dočasnica Hrvatske vojske.

Promocija polaznika 15. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa održana je u petak, 7. lipnja 2019. u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran” u Požegi. Najboljim polaznikom naraštaja proglašen je skupnik Ivan Juraj Radanović iz Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a.