HVU “Dr. Franjo Tuđman”

Hrvatsko vojno učilište (HVU) „Dr. Franjo Tuđman“ je visokoobrazovna vojna ustanova Hrvatske vojske čija je primarna uloga školovanjem pripremiti i osposobiti časnike, dočasnike i državne službenike za provedbu zadaća u HV-u.

HVU je započeo s radom u listopadu 1991. godine provođenjem tečajeva za obuku pripadnika Zbora narodne garde. Časnički centar, u kojem su se počeli razvijati institucionalni oblici izobrazbe, ustrojen je u prosincu 1991. godine, a kasnije je preimenovan u Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”.

U sastavu HVU-a 1992. godine ustrojena je Dočasnička škola te mornarički i zrakoplovni nastavni centri u sastavu Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Zapovjedno-stožerna škola “Blago Zadro” ustrojena je 1993. godine, Središte za strane jezike započinje s radom 1995., a Ratna škola “Ban Josip Jelačić” kao najviša razina vojne izobrazbe 1998. godine.

Hrvatsko vojno učilište od 2007. godine postalo je u potpunosti odgovorno za vojnu izobrazbu u Hrvatskoj vojsci, a težišne zadaće koje je HVU preuzeo jesu provedba svih razina izobrazbe i obuke časnika i dočasnika, ali i aktivnosti koje se odnose na predlaganje i sudjelovanje u izradi jedinstvenih standarda i mjerila za izobrazbu i obuku u OS, za izbor nastavnika i predavača te izradu smjernica i naputaka koji su potrebni za sve razine izobrazbe i obuke.

U sklopu HVU-a organizira se i provodi izobrazba za potrebe pripadnika HV-a, ali i pripadnike oružanih snaga drugih zemalja koje u Hrvatsku na školovanje upućuju svoje pripadnike. HVU provodi redovite cikluse Temeljne i Napredne dočasničke izobrazbe, Temeljne i Napredne časničke izobrazbe, Intergranske zapovjedno stožerne izobrazbe, kao i izobrazbu na Ratnoj školi, a tu su još i Središte za strane jezike, Vojnodiplomatska izobrazba, Tečaj strategijskog planiranja te niz drugih specijalističkih tečajeva. Njima godišnje prođe oko tisuću polaznika HV-a, brojni strani polaznici te polaznici iz drugih ministarstava i tijela državne uprave.

U 2014. godini na HVU-u po prvi put započeta su dva sveučilišna studijska programa: Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, a od rujna 2018. godine uveden je i studij Vojnog pomorstva. Navedeni preddiplomski studiji su namijenjeni za obrazovanje budućih časnika HV-a. Razvijeni su u suradnji HV-a i Sveučilištem u Zagrebu, a njihova je atraktivnost u tome što prvostupnike nakon završetka studija čeka siguran posao u postrojbama Hrvatske vojske na mjestima prvih časničkih dužnosti.