Časnička izobrazba

Ratna škola “Ban Josip Jelačić”

Ratna škola „Ban Josip Jelačić“ najviša je vojna škola u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Republike Hrvatske i inozemstva za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Uz pripadnike Hrvatske vojske, u Ratnoj školi školuju se najviši dužnosnici drugih tijela državne uprave te inozemni vojni ili civilni dužnosnici. Polaznici Škole moraju zadovoljiti visoke kriterije, uzimajući u obzir da je završena Ratna škola jedan od uvjeta za promaknuće u generalske činove.

U 21. naraštaju Ratne škole izobrazbu je završilo 13 polaznika, od kojih:

  • osam polaznika Hrvatske vojske
  • jedan polaznik MUP-a
  • četiri strana polaznika OS (dva iz BiH, jedan iz Crne Gore i jedan iz Republike Sjeverne Makedonije)

Od ukupnog broja polaznika 21. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić“ jedna je žena.

Zapovjedno-stožerna škola “Blago Zadro”

Zapovjedno stožerna škola „Blago Zadro“ školuje časnike za obnašanje intergranskih zapovjednih, stožernih i drugih funkcionalnih dužnosti na združenoj razini u nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima, operacijama na bojištu, mirovnim operacijama te za potrebe drugih tijela obrambenog sustava na operativnoj i strategijskoj razini.

Težište u izobrazbi usmjereno je na planiranje, pripremu, organizaciju i provedbu operacija u zemlji te NATO/EU i UN vođenih operacija.

U 27. naraštaju Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” izobrazbu je završilo 40 polaznika, od kojih:

  • 30 polaznika Hrvatske vojske
  • 10 polaznika iz stranih OS (sedam polaznika iz BiH, jedan polaznik iz Crne Gore te po jedan polaznik iz Kosova i Republike Sjeverne Makedonije)

Od ukupnog broja polaznika 25. naraštaja Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” šest je žena. Najboljim polaznikom proglašen je bojnik Ivan Grgić.

Časnička škola “Andrija Matijaš Pauk”

Časnička škola “Andrija Matijaš Pauk” HVU-a obrazovna je ustanova u kojoj se školuju kadeti i kandidati za časnike za temeljne časničke dužnosti te časnici za niže stožerne, zapovjedne i funkcionalne dužnosti.

Časnička škola odgovorna je za provedbu programa “Kadet”, takozvane nulte razine vojnog školovanja. Program “Kadet” sustav je civilno-vojnog školovanja budućih časnika Hrvatske vojske koji se provodi u suradnji s visokoškolskim i drugim civilnim institucijama u Republici Hrvatskoj i kao takav primarni je oblik školovanja budućih časnika.

Temeljna časnička izobrazba

Temeljna časnička izobrazba prva je razina izobrazbe časnika. Sastoji se od općeg i specijalističkog dijela, tečaja za prvu časničku/zapovjednu dužnost, stažiranja i ostalih sadržaja.

Polaznike se uči općim temeljnim vojnostručnim znanjima, sposobnostima i vještinama potrebnima za obnašanje prve časničke/zapovjedne dužnosti. Za pristupanje temeljnoj časničkoj izobrazbi kandidati moraju prethodno imati završenu odgovarajuću civilnu izobrazbu. Nakon završetka izobrazbe dodjeljuje se prvi časnički čin.

U 18. naraštaju Temeljne časničke izobrazbe izobrazbu je završilo ukupno 58 polaznika, od kojih je 12 žena. Najbolji polaznik je poručnik Igor Nagy.

U 22. naraštaju Temeljne časničke izobrazbe HRZ – vojni piloti izobrazbu je završilo pet polaznika. Najboljim polaznikom proglašen je poručnik Luka Hrga.