Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran”

Dočasnička izobrazba

Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran” ustrojstvena je jedinica Hrvatskog vojnog učilišta zadužena za školovanje dočasnika po modelu slijedno rastuće institucionalne izobrazbe te izradu i ažuriranje nastavnih planova i programa izobrazbi.

Cilj i zadaća Dočasnička škola “Damir Tomljanović Gavran” osposobiti je polaznike za višu ustrojbenu dužnost kroz četverorazinsku dočasničku izobrazbu:

I. razina izobrazbe dočasnika – Izobrazba za razvoj vođa
II. razina izobrazbe dočasnika – Temeljna dočasnička izobrazba
III. razina dočasničke izobrazbe – Napredna dočasnička izobrazba
IV. razina izobrazbe dočasnika – Visoka dočasnička izobrazba.

Dodatno se dočasnici osposobljavaju provedbom specijaliziranih tečajeva.

Visoka dočasnička izobrazba

Visoka dočasnička izobrazba najviša je razina dočasničke izobrazbe. Izobrazba je intergranska, odnosno u svom sadržaju ujedinjuje sve grane Oružanih snaga RH. Namijenjena je izobrazbi polaznika za najviše dočasničke dužnosti u OS RH, od dužnosti prvog dočasnika bojne, brigade, grana i GS OS RH, za rad u stožerima brigada, ustanovama, zapovjedništvima grana i upravama GS OS RH. Polaznici stječu znanja i sposobnosti za učinkovito funkcioniranje u združenom nacionalnom i multinacionalnom okružju.

U 16. naraštaju Visoke dočasniče izobrazbe izobrazbu je završilo 17 polaznika, od kojih:

  • 13 polaznika iz OS RH-a
  • četiri polaznika iz stranih OS (jedan polaznik iz BiH, jedan polaznik iz Kosova, jedan polaznik iz Republike Makedonije i jedan polaznik iz Republike Slovenije)

Od ukupnog broja polaznika 16. naraštaja Visoke dočasniče izobrazbe, jedna je žena.

Napredna dočasnička izobrazba

Napredna dočasnička izobrazba treća je razina dočasničke izobrazbe namijenjena za osposobljavanje dočasnika za više dočasničke dužnosti unutar grana OS RH. Izobrazba se sastoji od općeg i granskog djela. Opći dio zajednički je za sve polaznike gdje polaznici stječu znanja i vještine grana OS RH. Cilj izobrazbe je poučiti polaznike znanjima i vještinama potrebnima za rad na višim dočasničkim dužnostima kroz opće sadržaje upravljanja obukom, taktikom, geografsko-informacijskim sustavima, vođenja i tjelovježbe i posebnih znanja i vještina iz granskog dijela OS RH iz kojega dolaze polaznici.

U 38. naraštaju Naprednu dočasničku izobrazbu završilo je 46 polaznika, od kojih su četiri žene.

Temeljna dočasnička izobrazba

Temeljna dočasnička izobrazba druga je razina dočasničke izobrazbe namijenjena izobrazbi dočasnika za dužnost zapovjednika desetine/posade i ostalih dužnosti iste razine ustrojbenog čina te je sastavljena od općeg i rodovskog dijela.

Cilj izobrazbe je poučiti polaznike temeljnim i vojnostručnim znanjima i vještinama u rodu, odnosno službama te ih osposobiti za uspješno obnašanje dužnosti zapovjednika desetine/posade i drugih sličnih dužnosti istog ustrojbenog čina kroz opće sadržaje zapovijedanja desetinom/posadom, metodikom, vojnom topografijom, vođenjem, taktikom i tjelovježbom i posebnih znanja i vještina iz roda iz kojeg dolaze polaznici.

U 53. naraštaju Temeljnu dočasničku izobrazbu uspješno je završio ukupno 81 polaznik, od kojih je pet žena.  

Promocija polaznika 38. naraštaja Napredne i 53. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe održat će se u srijedu, 20. lipnja 2018., u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran” u Požegi.

Izobrazba za razvoj vođa

Izobrazba za razvoj vođa prva je razina izobrazbe dočasnika namijenjena djelatnim vojnim osobama na vojničkim dužnostima koja ima za zadaću osposobiti ih temeljnim znanjima i vještinama potrebnima za vođenje tima/skupine. Izobrazba je psihofizički iznimno zahtjevna i prolazi kroz nastavne sadržaje iz predmeta vojne službe, vođenja, vojne topografije, pješačkog oružja i taktike koja će osigurati uspješan prijelaz iz statusa vođeni u status vođa.

U 12. naraštaju Izobrazbe za razvoj vođa ukupno je završilo 99 dočasnika i dočasnica OS RH.

Promocija polaznika 12. naraštaja Izobrazbe za razvoj vođa održana je u petak, 15. lipnja 2018., u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran” u Požegi.