Svečana promocija polaznika vojnih škola Vukovar 2018.

Povodom Dana državnosti RH u Vukovaru će se u srijedu i četvrtak, 20. i 21. lipnja 2018. godine prigodnim programom obilježiti završetak školske godine 2017./18. te promocija polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”

Izobrazbu na vojnim školama uspješno je završilo ukupno 153 polaznika, od kojih:

 • 130 polaznika pripadnika Oružanih snaga RH
 • jedan polaznik Ministarstva unutarnjih poslova i jedan polaznik Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 • 21 polaznik stranih zemalja (Bosna i Hercegovina – devet, Crna Gora – dva, Republika Kosovo – dva, Savezna Republika Njemačka – jedan, Republika Makedonija – četiri, Republika Slovenija – dva i Republika Srbija – jedan)

Od ukupnog broja polaznika, izobrazbu je uspješno završilo 24 žena, što čini oko 16% od njihovog ukupnog broja.

Riječ je o polaznicima koji su završili izobrazbu u časničkim i dočasničkim školama.

Časnička izobrazba:

 • 20. naraštaj Ratne škole “Ban Josip Jelačić” (17 polaznika)
 • 26. naraštaj Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” (32 polaznika)
 • 17. naraštaj Temeljne časničke izobrazbe (84 polaznika)
 • 21. naraštaj Temeljne časničke izobrazbe HRZ-a – vojni piloti (tri polaznika)

Dočasnička izobrazba:

 • 16. naraštaj Visoke dočasničke izobrazbe (17 polaznika)
 • 12. naraštaj Izobrazbe za razvoj vođa (99 polaznika)
 • 38. naraštaj Napredne dočasničke izobrazbe (46 polaznika)
 • 53. naraštaj Temeljne dočasničke izobrazbe (81 polaznik)

(Promocija polaznika Visoke dočasničke izobrazbe održat će se u četvrtak, 21. lipnja 2018. godine u Vukovaru.

Promocija polaznika Izobrazbe za razvoj vođa održana je u petak, 15. lipnja 2018., a polaznika Napredne i Temeljne dočasničke izobrazbe održat će se u srijedu, 20. lipnja 2018. godine u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran” u Požegi.)