Dolazak u Hrvatsku

Prema stručnim projekcijama korištenja u Hrvatskome ratnom zrakoplovstvu, nabava tih, u potpunosti NATO kompatibilnih aviona, dostatna je za idućih 30 i više godina.

Postupna isporuka svih aviona Rafale i prateće opreme u Republiku Hrvatsku očekuje se tijekom 2024. i početkom 2025.

Planirano je da prvih šest aviona stigne u Hrvatsku tijekom svibnja 2024. godine.

Prijem drugih šest aviona Rafale i njihov prelet u Hrvatsku planirano je krajem 2024. na dalje prema dinamici jedan avion mjesečno.