Hrvatska vojska u misijama i operacijama

Republika Hrvatska, kao aktivna članica NATO Saveza, Europske unije i Ujedinjenih naroda, više od dva desetljeća sudjeluje u mirovnim misijama, operacijama i aktivnostima, od Litve, Poljske i Kosova, preko Zapadne Sahare i Sredozemlja, do Iraka i Afganistana, potaknuta potrebom pružanja humanitarne pomoći u nesrećama, stradavanjima i ugrozama uzrokovanih prirodnim nesrećama i katastrofama.

Sudjelovanje u međunarodnim operacijama, misijama i aktivnostima značajno utječe na razvoj sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske (OS RH), povećanje razine interoperabilnosti s oružanim snagama drugih država članica te izravno pridonosi jačanju odvraćanja i kolektivne obrane Sjevernoatlantskog saveza. Republika Hrvatska na ovaj način potvrđuje svoju predanost u implementaciji savezničkih odluka te nastavlja graditi međunarodnu vjerodostojnost te politički i vojni kredibilitet u okviru Saveza. Svojim angažmanom Hrvatska vojska se potvrđuje kao vjerodostojan i ravnopravan saveznik. Sudjelovanjem u operacijama, misijama i NATO aktivnostima dokazala je spremnost i odgovornost u izgradnji i održavanju međunarodnog mira i sigurnosti ne ugrožavajući temeljne zadaće Oružanih snaga Republike Hrvatske. U provedbi svih zadaća, Hrvatska vojska koristi vlastita iskustva i crpi motivaciju pobjedničke vojske stvorene u Domovinskom ratu kada je hrvatski narod bio izložen brutalnoj agresiji i očekivao pomoć međunarodne zajednice. Danas s ponosom možemo reći kako je Hrvatska od primatelja mirovne pomoći postala sudionik u pružanju pomoći stvaranja i održavanja mira drugima.

Punih sedamnaest godina, od 2003. do 2020. godine pripadnici Hrvatske vojske bili su angažirani u Afganistanu, zajedno sa saveznicima i partnerima, od 2003. do 2015. godine u operaciji ISAF te od 2015. do 2020. godine u misiji potpore miru Odlučna potpora.

Nacionalna sigurnost ne počinje niti završava na granici Republike Hrvatske.

To je jedan od razloga aktivnijeg uključenja u operaciju KFOR i ostale NATO aktivnosti. Od svibnja 2021. godine uz zrakoplovnu sastavnicu u operaciji KFOR sudjeluje i jedna motorizirana pješačka satnija Hrvatske kopnene vojske.

Hrvatski vojnici danas sudjeluju i daju doprinos na vojničkim, savjetničkim i stožernim dužnostima u zapovjedništvima u operaciji potpore miru na Kosovu (KFOR), u aktivnostima Ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj (u okviru borbene grupe), u aktivnosti Ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj i Bugarskoj, gdje zajedno s pripadnicima savezničkih vojski, daju svoj doprinos sigurnosti i snazi Saveza na njegovim istočnim granicama te u NATO misiji u Iraku i operaciji koalicijskih snaga “INHERENT RESOLVE”.
Pridonoseći pomorskoj sigurnosti, Hrvatska ratna mornarica sudjeluje u NATO vođenoj operaciji “Sea Guardian” u Sredozemlju i u stalnoj NATO pomorskoj grupi za protuminske mjere (SNMCMG2). Doprinos sigurnosti Europske unije Hrvatska vojska daje i sudjelovanjem u operaciji EU NAVFOR ATALANTA i EUNAVFOR MED IRINI.

Trenutačno sudjelujemo u tri operacije UN-a, gdje se upućuju pripadnici OS RH, uz mogućnost rotacije, i to u operaciju potpore miru Ujedinjenih naroda u Indiji i Pakistanu UNMOGIP, MINURSO u Zapadnoj Sahari i UNIFIL u Libanonu.

Koliki je doprinos Hrvatske vojske UN operacijama dovoljno govori podatak da je do danas, na razne dužnosti u okviru UN-a, ukupno upućen 1581 pripadnik OS RH.

Sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima u svibnju 2024.

Ukupno 354 pripadnika Hrvatske vojske sudjeluje u 12 operacija: od toga u dvije NATO operacije, tri UN operacije i dvije EU operacije, jednoj operaciji koalicijskih snaga, jednoj NATO misiji te tri NATO aktivnosti.

OSRH sudjeluju u NATO operacijama, misijama i aktivnostima s ukupno 334 pripadnika:

  • u NATO operaciji KFOR na Kosovu provodi se redovita rotacija između 40. i 41. HRVCON-a gdje se trenutno nalazi 150 pripadnika sa zrakoplovnom sastavnicom s helikopterom Mi 171Sh,
  • u NATO operaciji “Sea Guardian” u sastavu 9. HRVCON-a sudjeluje raketna topovnjača HRM-a RTOP-42 “Dubrovnik” i 33 pripadnika OS RH,
  • u NATO misiji Irak (NMI) provodi se redovita rotacija između 10. i 11. HRVCON-a gdje se trenutno nalazi 13 pripadnika,
  • u NATO aktivnosti Ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj (eFPBG-POL) nalazi se 13. HRVCON sa 69 pripadnika,
  • u NATO aktivnosti Ojačane budnosti u Mađarskoj (eVABG-HUN) nalazi se 4. HRVCON sa 64 pripadnika,
  • u NATO aktivnosti Ojačane budnosti u Republici Bugarskoj (eVABG-BGR) nalazi se 1. HRVCON sa četiri pripadnika,
  • u NATO DCM (Deployable Communication Modul – Razmjestivi komunikacijski modul) u Republici Irak sudjeluje jedan pripadnik,
  • U Operaciji koalicijskih snaga (Operation Inherent Resolve) u Iraku sudjeluju ukupno dva pripadnika Oružanih snaga kao stožerno osoblje,
  • U EU operacijama potpore miru NAVFOR ATALANTA i EU NAVFOR MED – IRINI sudjeluju ukupno četiri pripadnika kao stožerno osoblje,
  • U UN misijama UNMOGIP u Indiji i Pakistanu, MINURSO Zapadna Sahara i UNIFIL u Libanonu sudjeluje ukupno 14 pripadnika Oružanih snaga na dužnostima vojnih promatrača.