Informacija za posjetitelje i registracija

Iako je ASDA 2023 primarno poslovni događaj (business-to-bussines) koji je namijenjen prvenstveno za predstavnike vlada i obrambene industrije, izložbu će u petak 5. svibnja 2023. moći posjetiti građani za koje će biti osigurane ulaznice po povlaštenoj cijeni, 10 eura za studente i 20 eura za ostale, dok će za organizirane grupe učenika i studenata biti osigurane besplatne ulaznice.

Predstavnici ministarstava i tijela državne uprave Republike Hrvatske akreditiraju se putem Provedbenog odbora ASDA 2023.

Odjeća za djelatne vojne osobe je radna ili službena odora te poslovno odijelo za ostale posjetitelje.

Očekivani profil posjetitelja:

 • Hrvatski i strani državni dužnosnici
 • Ministri obrane stranih zemalja i službenici ministarstava obrane stranih zemalja
 • Viši vojni dužnosnici
 • Rukovodeće osobe civilnih avio-kompanija
 • Viši vojni dužnosnici ratnog zrakoplovstva
 • Viši vojni dužnosnici kopnene vojske
 • Viši vojni dužnosnici ratne mornarice
 • Viši vojni dužnosnici specijalnih snaga
 • Zdravstveni djelatnici
 • Predstavnici službi za traganje i spašavanje
 • Carinski i policijski djelatnici
 • Ambasadori i vojni izaslanici
 • Mediji

Radno vrijeme izložbe:

Srijeda, 3. 5. 2023. 12:00 – 17:00 sati
Četvrtak, 4. 5. 2023. 10:00 – 17:00 sati
Petak, 5. 5. 2023. 10:00 – 15:00 sati