Mediji

Medijsko praćenje događaja i ulazak u sportsku dvoranu “Krešimir Ćosić” bit će mogući isključivo uz medijsku akreditaciju. Predstavnici medija koji su najavili svoj dolazak akreditacije mogu preuzeti u srijedu 3. svibnja 2023. godine, od 8:30 do 9:30 sati na B ulazu (sjeverni) dvorane “Krešimir Ćosić” na Višnjiku.

Predstavnici medija koji žele pratiti otvorenje Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA 2023 trebaju doći u srijedu 3. svibnja 2023. u dvoranu “Krešimir Ćosić” najkasnije do 9:30 sati zbog obaveznog sigurnosnog pregleda.

Akreditiranim predstavnicima medija bit će omogućen parking na sjevernoj strani iznad dvorane “Krešimir Ćosić” na Višnjiku.