Javni poziv zainteresiranim kandidatima: Učenicima 3. razreda srednje škole za Studij aeronautika – vojni pilot

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju točke IV. Odluke ministra obrane (Klasa: 023-03/22-03/1, Urbroj: 512-01-22-32) od 26. siječnja 2022., Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

ZAINTERESIRANIM KANDIDATIMA – UČENICIMA 3. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE
ZA STUDIJ AERONAUTIKA – VOJNI PILOT,
FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

Studij traje ukupno 10 (deset) semestara. Nakon uspješno završenog preddiplomskog sveučilišnog studija Aeronautika – vojni pilot (6 semestara) na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, kadeti/kinje upisuju diplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot (4 semestra) na Fakultetu prometnih znanosti u koji je uključena temeljna časnička izobrazba i letačka obuka u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin”.

Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole mogu iskazati interes za navedeni studij, uz mogućnost dodjele stipendije tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ako to žele.

Rok za podnošenje prijava je 19. travnja 2022.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku na internetskoj stranici https://vojnipilot.hr ili pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • rođen/a 2006. godine ili ranije
  • učenik 3. razreda četverogodišnje srednje škole
  • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( “Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
  • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske ( “Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu ( “Narodne novine”, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij
  • uspješan završetak selekcijskog letenja.

Kandidati/kinje trebaju priložiti:

  • popunjeni obrazac prijave
  • presliku osobne iskaznice, rodnog lista, uvjerenje o pohađanju 3. razreda srednje škole
  • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

Nakon zaprimanja prijave Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje – učenike 3. razreda srednje škole na odabirni postupak.
U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete te posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od 5 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2022.

Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka uključivši kriterije selekcijskog letenja, moći će, po želji, s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Informacije u vezi s javnim pozivom nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva obrane https://www.morh.hr ili https://www.vojnipilot.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem (tel. 01/3784-812, tel. 01/3784-814), u Referadi Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (tel. 01/238-0202) te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane Ministarstva obrane.