U okviru aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, u Bruxellesu je održan seminar o nacionalnom obrambenom planiranju i obrambenim inicijativama EU | Foto: EDA

MORH i EDA organizirali seminar o obrambenom planiranju i obrambenim inicijativama EU

U okviru aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, u Bruxellesu je održan seminar o nacionalnom obrambenom planiranju i obrambenim inicijativama EU

U okviru aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, u Bruxellesu je 21. veljače 2020. održan seminar u organizaciji Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Europske obrambene agencije na kojem je uz vršitelja dužnosti izvršnog direktora EDA-e Ollia Rutu sudjelovala i Dunja Bujan, ovlaštena za obavljanje poslove ravnatelja za obrambenu politiku u Ministarstvu obrane RH.
 
Seminar je proveden u cilju razmjene mišljenja predstavnika država članica o tome kako praktično uključiti obrambene inicijative EU-a u procese nacionalnog obrambenog planiranja te na taj način povećati njihove koristi u podršci napora država članica. Nacionalni obrambeni planeri imali su priliku razgovarati o konceptualnim i praktičnim implikacijama novih EU obrambenih inicijativa na procese i postupke nacionalnog obrambenog planiranja. Pritom je poseban naglasak stavljen na Plan razvoja sposobnosti (Capability Development Plan – CDP), Koordinirani godišnji pregled obrane (Coordinated Annual Review on Defence – CARD), Stalnu strukturiranu suradnju (Permanent Structured Cooperation – PESCO te Europski obrambeni fond (European Defence Fund – EDF).
 
U svom uvodnom obraćanju, vršitelj dužnosti izvršnog direktora EDA-e Olli Rutu rekao je kako je proces implementacije inicijativa u ključnoj fazi. „CARD je na više od polovice svog prvog cjelovitog ciklusa, s konačnim izvješćem koje će se ministrima obrane predstaviti u studenome ove godine. PESCO je već u trećem krugu odobrenih projekata,a do kraja godine slijedi i Strateški pregled PESCO-a. Pripreme za EDF ulaze u odlučujuću fazu. Stoga, ovo je pravi trenutak za reviziju dosad postignutog kako bi čuli mišljenja država članica i u njihovom interesu ostvarili najviše što se može. Vlasništvo država članica nad postupkom uključivanja EU obrambenih alata u nacionalno obrambeno planiranje ključno je za njihov uspjeh“, rekao je Rutu.
Predstavnica Ministarstva obrane, ovlaštena za obavljanje poslove ravnatelja za obrambenu politiku Dunja Bujan, naglasila je važnost snaženja koherentnosti EU obrambenih inicijativa s nacionalnim obrambenim planiranjem. “U doglednoj budućnosti nastavit ćemo razvijati naše snage i sposobnosti iz nacionalnih oružanih snaga i proračuna. Niti jedna EU obrambena inicijativa to neće moći nadoknaditi. Ukoliko želimo da EU obrambene inicijative uspiju morat ćemo ih tretirati u skladu s ovom realnosti te ih ugraditi u nacionalno planiranje. Što prije počnemo s tim, veća je šansa da se izbjegnu moguće buduće razlike”, rekla je.

U okviru aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, u Bruxellesu je održan seminar o nacionalnom obrambenom planiranju i obrambenim inicijativama EU | Foto: EDA

Nakon uvodnih obraćanja održane su dvije panel rasprave. Na prvoj su sudjelovali francuski nacionalni direktor za sposobnosti general bojnik Eric Charpentier, finski vojni izaslanik pri EU/NATO kontraadmiral Juha Vaukhonen, prvi zamjenik načelnika glavnog stožera Češke general pukovnik Jaromir Zuna te voditelj Odjela za EU pri španjolskom ministarstvu obrane brigadir Jorge Farre. Panel rasprava uglavnom je bila usredotočena na pitanja jesu li EU obrambene inicijative već utjecale na nacionalno obrambeno planiranje te u kojoj se mjeri šira europska perspektiva uzima u obzir kod donošenja odluka država članica.

Na drugom panelu razmatrali su se praktični koraci ka poboljšanju implementacije i primjene alata u nacionalnim procesima. U njoj su sudjelovali nacionalni direktor za istraživanje i tehnologije te zamjenik direktora Generalne uprave za nacionalne obrambene resurse pri portugalskom ministarstvu obrane general bojnik Jorge Côrte-Real Andrade, zamjenik direktora za sposobnosti pri nizozemskom ministarstvu obrane brigadni general Ludy Schmidt te voditelj Odjela za multinacionalno obrambeno planiranje pri austrijskom ministarstvu obrane brigadir Markus Kohlweg.

Sudionici seminara složili su se kako će obrambene inicijative EU imati željeni utjecaj na poboljšanje koherentnosti europskog obrambenog okruženja i jačanje europske obrambene suradnje samo ako ih države članice u potpunosti ugrade i koriste u svojim nacionalnim obrambenim planiranjima.

U okviru aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, u Bruxellesu je održan seminar o nacionalnom obrambenom planiranju i obrambenim inicijativama EU | Foto: EDA