Novi studijski programi

Ministarstvo obrane RH u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu u školskoj godini 2014./2015. započinje s projektom novih studijskih programa kojima će, integracijom civilno-vojnih programa, doći do transformacije sustava vojnog školovanja.

Radi se o dva nova sveučilišna studijska preddiplomska programa na kojima će se školovati stručni kadrovi za potrebe Oružanih snaga RH i to:

  • smjer vojnog vođenja i upravljanja (VviU) i
  • smjer vojnog inženjerstva (VI).

Studij vojnog vođenja i upravljanja (VviU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.
Studij Vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).

Nositelj studija za vojno vođenje i upravljanje je Fakultet političkih znanosti, a nositelj tehničkog dijela predmeta je Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Nastavu izvode eminentni profesori zagrebačkog Sveučilišta, zajedno s iskusnim nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskog vojnog učilišta i Oružanih snaga RH. Nastava će se izvoditi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski” u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.

Na svakom studijskom programu upisivat će se između 40 i 50 studenata, ovisno i u skladu s potrebama Ministarstva obrane RH.
Od kandidata koji se žele prijaviti na vojne studijske programe očekuju se visoki rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja i na državnoj maturi.

Rang lista za studij Vojno inženjerstvo sastavlja se na temelju uspjeha u trećem i četvrtom razredu srednje škole iz predmeta: matematika, hrvatski i engleski jezik i uspjeha na ispitima državne mature.

Kriteriji za bodovanje po studijskim programima su sljedeći:

Sveučilišni preddiplomski studijski program Vojnog inženjerstva
  • Uspjeh u srednjoj školi – 30%
  • Hrvatski jezik (viša razina) – 20%
  • Matematika (viša razina) – 30%
  • Strani jezik (osnovna razina) – 20%
Sveučilišni preddiplomski studijski program Vojnog vođenja i upravljanja
  • Uspjeh u srednjoj školi – 30%
  • Hrvatski jezik (viša razina) – 25%
  • Matematika (osnovna razina) – 20%
  • Strani jezik (viša razina) – 25%

Uz navedene kriterije uspjeha, kandidati trebaju ispuniti i zahtijevane zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije, nužne za časničko zvanje.

Nakon upisa, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku.

Studentima novih studijskih programa su osigurani stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema i naknada putnih troškova.

Studijski programi traju četiri godine, a programi će se, svaki pojedinačno, vrednovati s 240 ECTS bodova.

Vojno obučni sadržaji provode se kroz vojne kampove, vojno stručnu praksu i stažiranje.

Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja, odnosno prvostupnik vojnog inženjerstva na tehničkom smjeru.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Diplomski studij može se nastaviti ili po programu Intergranske zapovjedno stožerne razine obrazovanja koji nosi 60 ECTS bodova ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenog preddiplomskog studija.

Završetkom diplomskog studija može se nastaviti poslijediplomski specijalistički doktorski studij na Ratnoj školi, kao najvišoj razini obrazovanja časnika ili na nekom od interdisciplinarnih poslijediplomskih doktorskih studija na sveučilištu.

Detaljne informacije o novim studijskim programima mogu se dobiti na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski” na br. tel: 01/3784-173, e-mail: zlovasen@morh.hr i hvu.morh.hr, te Sveučilištu u Zagrebu na br. tel: 01/4564-111, e-mail: vojni@unizg.hr i http://vojni.unizg.hr/ ili na www.morh.hr.