HRZ / Z. Vrdoljak

Obuka protupožarnih snaga

U skladu s odobrenim “Planom provedbe helikopterske obuke za pripadnike vatrogasnih postrojbi i HGSS-a u 2018.”, Oružane snage RH pružaju potporu uvježbavanju, osposobljavanju i vježbama vatrogasnih snaga na kontinentu i priobalju.

Tako se u 2018. godini provodi potpora u četiri aktivnosti uvježbavanja i osposobljavanja vatrogasnih snaga na kontinentu i sedam aktivnosti uvježbavanja i osposobljavanja vatrogasnih snaga u priobalju uz uporabu helikoptera.

Također, pružit će se potpora na dvije vježbe na kontinentu i priobalju uz uporabu helikoptera, zrakoplova CL- 415 Canadair i zrakoplova AT – 802 Air Tractor.

U 2018., OS RH pružit će potporu i Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u 14 aktivnosti obuke i vježbi uz uporabu helikoptera.

Oružane snage RH aktivno su sudjelovale u organizaciji i provedbi međuresorne vježbe „SIGURNOST 18“, jedne od 15 dogovorenih mjera na okruglom stolu o poboljšanju aktivnosti i koordinacije za nadolazeću protupožarnu sezonu temeljem uočenih nedostataka i sveobuhvatne analize prošlogodišnje protupožarne sezone. Vježba je provedena u dva dijela, simulacijski dio na strateškoj razini i terenski dio vježbe na zemljištu.

Simulacijski dio vježbe održan je 11. svibnja 2018. godine u Simulacijskom središtu Hrvatske kopnene vojske na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu i to na dvije razine. Na najvišoj strateškoj razini provedena je sjednica članova tijela sustava domovinske sigurnosti, a paralelno su se odvijale vježbe sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

Terenski dio vježbe “SIGURNOST 18” održan je od 15. do 17. svibnja 2018. na nekoliko lokacija u Dalmaciji, u trajanju od 36 sati, na kojoj je, uz razrađeni scenarij proveden prijenos slike u realnom vremenu s kriznog područja u Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, odakle je uslijedio odgovor na krizu. Scenarij terenskog dijela vježbe predvidio je više velikih šumskih požara u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su ugroženi cestovni i željeznički promet te brojna naselja i NP Krka.
Nositelj vježbe bila je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a organizirana je u suradnji s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova. Glavni cilj vježbe bio je provjeriti zajedničko djelovanje na terenu te spremnost i koordinaciju snaga koje sudjeluju u provedbi ovogodišnje protupožarne sezone, u kojoj će Hrvatska vojska sudjelovati sa zračnim, pomorskim i kopnenim snagama te po prvi puta i s bespilotnim letjelicama.

Također, Oružane snage RH uputile su pripadnike na tečaj osposobljavanja za gašenje šumskih požara, koji je održan u Vatrogasnoj školi Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje u siječnju i veljači 2018., te su svi pripadnici uspješno završili osposobljavanje.