Foto: MORH /J. Kopi

Operativno vatrogasno zapovjedništvo

Temeljem Programa aktivnosti Vlade RH, u prostorima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe u Divuljama za vrijeme trajanja PP sezone (1. lipnja – 30. rujna), Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Ministarstvom obrane RH, Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima sustava domovinske sigurnosti, ustrojava Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) Republike Hrvatske s opremom za prijenos slike i prikaz svih relevantnih informacija u realnom vremenu.

Za potrebe potpune funkcije Operativnog vatrogasnog zapovjedništva i stvaranja jedinstvenog, zapovjednog, informacijskog komunikacijskog sustava ustrojeno je, opremljeno i dovedeno u funkciju Situacijsko operativno središte u Divuljama, kao mjesto za dohvat, prikupljanje, objedinjavanje, obradu i odgovarajuću distribuciju svih informacija i podataka s terena. Funkcioniranje Situacijskog operativnog središta OVZ-a RH provjereno je kroz nedavno održanu međuresornu vježbu “SIGURNOST 18”.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sektor za vatrogastvo u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama utvrđuje sastav i zadaće odgovarajućeg OVZ-a koji, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH, tijekom glavnog napora požarne opasnosti za vrijeme trajanja PP sezone, kontinuirano prati stanje, zapovijeda vatrogasnim snagama i koordinira uporabu ostalih snaga.

Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i ostali obveznici po ovom Programu su obvezni odrediti odgovarajući broj svojih predstavnika u OVZ-u RH.

Tako se za vrijeme glavnog napora u PP sezoni u OVZ-u RH ustrojava vojni dio na čelu sa zapovjednikom vojnih snaga kojeg određuje načelnik GS OS RH. Zapovjednik vojnih snaga donosi odluke i zapovijeda u skladu s dodijeljenim ovlastima.

Zadaće vojnog dijela OVZ-a RH

Vojni dio OVZ-a RH prati situaciju na požarištima, predlaže i koordinira uporabu dodijeljenih snaga OS RH u gašenju požara i sanaciji požarišta, zapovijeda vojnim snagama te izvješćuje Glavni stožer OS RH o aktivnostima i zahtijeva dodatne snage sukladno potrebi i zahtjevima.