Protupožarna sezona 2018.

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone 2018., temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini (NN 28/18) i Zakona o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16 i 110/17).

Sukladno Programu aktivnosti, Ministarstvo obrane izrađuje Operativni plan korištenja i pomoći OS RH u PP zaštiti kod požara otvorenog prostora koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara. OS RH djeluju na temelju Operativnog plana i zapovijedi nadređenih prema utvrđenoj shemi zapovijedanja, izvješćivanja i koordinacije, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja obrane.

Foto: MORH /J. Kopi

Sukladno smjernicama Vlade RH, Protupožarna sezona 2018., započinje 1. lipnja, a završava 30. rujna. Oružane snage RH u spremnosti su tijekom cijele godine.

Zadaća OS RH kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.

Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH (Hrvatske kopnene vojske – HKoV, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva – HRZ i Hrvatske ratne mornarice – HRM) ustrojavaju se Protupožarne namjenski organizirane snage – PP NOS OS RH.

Foto: MORH / J. Kopi