Požar kod mjesta Rupe

Požar koji je buknuo kod mjesta Rupe u blizini jezera Visovac u Šibensko-kninskoj županiji gasio je jedan avion CL-415 Canadair PP NOS OS RH.

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) avion koji se vraćao sa gašenja požara kod Podgore preusmjeren je na požarište kod mjesta Rupe. Vatrom je bilo zahvaćeno 1,2 hektara trave i niskog raslinja. Avion je učinkovitim djelovanjem vodenim bombama na opožareno područje sa izbačenih 18 tona vode lokalizirao požar.