Požar kod Sedramića

Jedan avion CL-415 Canadair i dva aviona AT-802 Air Tractor PP NOS OS RH gasili su požar kod mjesta Sedramić 7 km južno od Drniša u Šibensko-kninskoj županiji.

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama na gašenju požara kod mjesta Sedramić, lokacija Gornje Planjane, angažiran je jedan avion CL-415 Canadair i dva aviona AT-802 Air Tractor. Vatra je, nošena jakim jugom, zahvatila nisko raslinje i travu. Zračne snage su svojim djelovanjem, u vremenu od 09:46 do 11:55 sati, lokalizirale požar.