Požar na o. Hvaru kod uvale Dubovica

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman zrakoplova na gašenju požara kod uvale Dubovica na otoku Hvaru, angažirana su 3 Canadaira CL-415 u vremenu od 12.02 do 13.40 sati. Požar je zahvatio oko 15 hektara trave i niskog raslinja, a lokaliziran je u 13.25 sati.