Protupožarna sezona 2019

Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska sudjeluju u pripremi i provedbi Protupožarne sezone 2019., temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini (NN 35/19) i Zakona o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18).

Ministarstvo obrane u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom RH utvrđuje uvjete i način angažiranja Hrvatske vojske u gašenju požara na otvorenom. Na temelju utvrđenih potreba, MORH izrađuje Operativni plan korištenja i pomoći OS RH kod ugroza uzrokovanih prirodnim nesrećama, velikim nesrećama i katastrofama koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara. Hrvatska vojska djeluje na temelju Operativnog plana i zapovijedi nadređenih prema utvrđenoj shemi zapovijedanja, izvješćivanja i koordinacije, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja obrane.

Temeljem Programa i odluke glavnog vatrogasnog zapovjednika RH u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. počela je Protupožarna sezona 2019. Naime, zbog loših klimatoloških uvjeta i dužeg kišnog razdoblja u mjesecu svibnju, početak PP sezone 2019. i punog angažmana svih sastavnica domovinske sigurnosti pomaknut je s 1. na 17. lipnja 2019. godine.

Zadaća Hrvatske vojske kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.

Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH (Hrvatske kopnene vojske – HKoV, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva – HRZ i Hrvatske ratne mornarice – HRM) ustrojavaju se Protupožarne namjenski organizirane snage – PP NOS OS RH za intervencije iz zraka, na tlu i na moru.