Operativno vatrogasno zapovjedništvo

Temeljem Programa aktivnosti Vlade RH, u prostorima Državne vatrogasne intervencijske postrojbe u Divuljama za vrijeme trajanja glavnog napora PP sezone, Hrvatska vatrogasna zajednica s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova te drugim tijelima sustava domovinske sigurnosti, ustrojava Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) Republike Hrvatske s opremom za prijenos slike i prikaz svih relevantnih informacija u realnom vremenu.

Za potrebe potpune funkcije OVZ-a i stvaranja jedinstvenog, zapovjednog, informacijskog komunikacijskog sustava ustrojeno je, opremljeno i dovedeno u funkciju Situacijsko operativno središte, kao mjesto za dohvat, prikupljanje, objedinjavanje, obradu i odgovarajuću distribuciju svih informacija i podataka s terena.
 
Glavni vatrogasni zapovjednik HVZ-a u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama utvrđuje sastav i zadaće odgovarajućeg OVZ-a koje će, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH, tijekom glavnog napora požarne opasnosti za vrijeme trajanja PP sezone, kontinuirano prati stanje, zapovijeda vatrogasnim snagama i koordinira uporabu ostalih snaga.
Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i ostali obveznici po ovom Programu u obvezi su odrediti odgovarajući broj svojih predstavnika u OVZ-u RH.

Vojni dio OVZ-a RH

Za vrijeme glavnog napora u PP sezoni, u OVZ-u RH ustrojava se Vojni dio na čelu sa zapovjednikom vojnih snaga kojeg određuje načelnik GS OS RH. Zapovjednik vojnih snaga donosi odluke i zapovijeda u skladu s dodijeljenim ovlastima.

Vojni dio OVZ-a RH prati situaciju na požarištima, predlaže i koordinira uporabu dodijeljenih snaga OS RH u gašenju požara i sanaciji požarišta, zapovijeda vojnim snagama u skladu sa dodijeljenim ovlastima, izvješćuje Glavni stožer OS RH o aktivnostima i zahtijeva dodatne snage sukladno potrebi i zahtjevima.