Scenarij vježbe IR 19

Početak vježbe u Hrvatskoj od 13. do 19. svibnja 2019. uključuje padobransko ubacivanje i zauzimanje aerodroma u vojarni „Josip Jović“ na Udbini, te uvježbavanje zračno desantnih operacija na vojnom poligonu „E. Kvaternik“ na Slunju.

1. DIO – od 13. do 21. svibnja (Udbina, Slunj)

Početak vježbe u Hrvatskoj od 13. do 19. svibnja 2019. uključuje padobransko ubacivanje i zauzimanje aerodroma u vojarni „Josip Jović“ na Udbini, te uvježbavanje zračno desantnih operacija na vojnom poligonu “E. Kvaternik” na Slunju.

U ovom dijelu vježbe sudjeluju talijanske specijalne snage, pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga Oružanih snaga RH, pripadnici Hrvatske kopnene vojske te padobranska bojna iz sastava 173. AirBde USA.

Kraj aktivnosti planiran je 21. svibnja, okupljanjem svih snaga u vojarni „Josip Jović“ na Udbini, kada započinje njihov povratak u matične baze.

2. DIO – od 20. do 31. svibnja (Slunj)

Od 20. svibnja 2019. na vojnom poligonu na Slunju započinje formiranje multinacionalne bojne. Oružanim snagama RH dodijeljeno je zapovjedništvo multinacionalne bojne, što uključuje zapovjednika bojne i vodeća stožerna mjesta.

Planirana veličina multinacionalne bojne iznosila bi okvirno 650 pripadnika uključujući pripadnike savezničkih i partnerskih zemalja, dok će ukupno u ovom dijelu vježbe sudjelovati do 1000 sudionika.

SUDJELOVANJE HV

Oružane snage RH u sastavu multinacionalne bojne sudjelovat će sa slijedećim snagama:

 • mehanizirana satnija PATRIA,
 • zapovjedna satnija,
 • satnija za potporu i
 • vod vojne policije.  

Uz sudjelovanje u sastavu multinacionalne bojne, Oružanih snga RH bi trebale sudjelovati sa dodatno 15-tak pripadnika Oružanih snaga RH na različitim lokacijama izvan teritorija RH, u zapovjednim strukturama viših zapovjedništava i kontrolne grupe vježbe (EXCON) počevši sa brigadnim generalom Borisom Šerićem u ulozi jednog od zamjenika zapovjednika vježbi koji će biti u Wiesbadenu, SR Njemačka.

SUDJELOVANJE DRUGIH NACIJA

Ostale nacije će, u sastavu multinacionalne bojne, sudjelovati prema slijedećem:

 • Slovenija s mehaniziranom satnijom PATRIA i EOD timom,
 • Bosna i Hercegovina sa pješačkom satnijom (zapovjedništvo satnije i dva voda),
 • Albanija s jednim pješačkim vodom i vodom vojne policije,
 • Crna Gora s jednim pješačkim vodom,
 • Kosovo s jednim pješačkim vodom i EOD timom,
 • SAD s jednom desetinom veze (NG Minessote),
 • Mađarska sa desetinom vojne policije,
 • Poljska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo sa stožernim osobljem,
 • Litva sa izvidničkim vodom,
 • Njemačka sa CIMIC timom i jednim stožernim časnikom i
 • Sjeverna Makedonija s jednim izvidničkim vodom.

Težište ovog dijela vježbe bit će na integraciji multinacionalne bojne na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj gdje je planirana provedba integracijske obuke i gađanja iz osobnog naoružanja i borbenih vozila (BOV PATRIA) te potpora snagama u tranzitu u vremenu od 21. do 31. svibnja.

3. DIO – od 1. do 6. lipnja (izmještanje snaga)

Završna faza vježbe održat će se od 1. do 6. lipnja 2019., kad će se provesti izmještanje multinacionalne bojne kopnom (samohodno) do poligona u Mađarskoj gdje će uvježbavati prelazak državne granice (“Border Crossing Operations”) u taktičkom rasporedu te provedba zadaće osiguranja logističke baze u Kapošvaru, Republika Mađarska.