Zahtjev za prikupljanje ponuda za uslugu prehrane i smještaja na izdvojenim lokacijama za potrebe OS RH , Evidencijski broj UR-202-18-119

Grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Sukladno Uredbi o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (Narodne novine, broj:19/18) svim zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja se na raspolaganje

ZAHTJEV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGU PREHRANE I SMJEŠTAJA NA IZDVOJENIM LOKACIJAMA ZA POTREBE OS RH (VANJSKI DAVATELJI USLUGE)

Evidencijski broj UR-202-18-119

Priloženi dokumenti:
1 MB
7 MB
1 MB