Četiri temeljna stupa Strateškog kompasa

Strateški kompas pruža zajedničku procjenu strateškog okruženja u kojem EU djeluje te prijetnji i izazova s kojima se Unija suočava. U dokumentu se iznose konkretni prijedlozi, s vrlo preciznim rasporedom provedbe, kako bi se poboljšala sposobnost EU da odlučno djeluje u kriznim situacijama i brani svoju sigurnost i građane.

Kompas obuhvaća sve aspekte sigurnosne i obrambene politike, a temelji se na četiri stupa: djelovanje, sigurnost, ulaganje i partnerstvo.