Partnerstvo

Kako bi se suočio sa zajedničkim prijetnjama i izazovima, EU će:

  • ojačati suradnju sa strateškim partnerima, kao što su NATO, UN i regionalni partneri, uključujući OESS, AU i ASEAN,
  • razviti prilagođena bilateralna partnerstva sa zemljama istomišljenicama i strateškim partnerima, kao što su SAD, Kanada, Norveška, Ujedinjena Kraljevina, Japan i drugi,
  • razviti prilagođena partnerstva na zapadnom Balkanu, u našem istočnom i južnom susjedstvu, Africi, Aziji i Latinskoj Americi, među ostalim jačanjem dijaloga i suradnje, promicanjem sudjelovanja u misijama i operacijama ZSOP-a te podupiranjem izgradnje kapaciteta.