Cilj obuke i osposobljavanja pričuvnika HV

Obuka i osposobljavanje pričuvnika provodi se u cilju podizanja razine njihovih vještina za uspješnu provedbu zadaća, a težište u obuci odnosi se na pomoć civilnim institucijama u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa, protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.

Obuka pripadnika pričuvnih postrojbi Hrvatske vojske provodi se u cilju dostizanja željenih sposobnosti zapovjednog osoblja, uključujući zapovjednike od razine voda do razine pukovnije sa stožerima te deficitarnih vojno stručnih specijalnosti, kao što su operatori na POVRS, operatori na lako prijenosnim raketnim sustavima, topnički računatelji, časnici za paljbenu potporu, topnički izvidnici i sl.

Osposobljavanje zapovjednog osoblja i deficitarnih vojno stručnih specijalnosti provodi se na vojnim vježbalištima i vojnim poligonima Hrvatske vojske.

Osposobljavanje zapovjednog osoblja ima za cilj pripremu pričuvnika za samostalnu provedbu procesa vojnog donošenja odluke i procesa vođenja postrojbi, a uključuje i obuku osvježenja iz rukovanja osobnim naoružanjem.

Osposobljavanje deficitarnih vojno stručnih specijalnosti pripadnika provodi se u cilju osvježenja temeljnih i specijalističkih vojnih vještina.

Nositelji planiranja i provedbe obuke postrojbi razvrstane pričuve su djelatne jezgre pričuvnih postrojbi (djelatne vojne osobe raspoređene u pričuvne pješačke pukovnije) uz potporu postrojbi Hrvatske kopnene vojske.