Pričuvni sastav HV u 2017.

U  2017. godini završen je proces ustrojavanja šest pričuvnih pješačkih pukovnija Hrvatske vojske:

1. pješačka pukovnija Zagreb
2. pješačka pukovnija Osijek
3. pješačka pukovnija Karlovac
4. pješačka pukovnija Pula
5. pješačka pukovnija Split
6. pješačka pukovnija Dubrovnik

Sve pješačke pukovnije su popunjene 100% i svim pripadnicima priopćen je raspored.

U šest pukovnija ukupno je raspoređeno 12 912 vojnih obveznika, od kojih su 66 pripadnika djelatne vojne osobe te 12 846 pričuvnika.

U 2018. godini proces je nastavljen provedbom obuka i osposobljavanja pripadnika pričuvnih pješačkih pukovnija, u cilju podizanja razine vještina za uspješnu provedbu zadaća, a težište u obuci odnosi se na pomoć civilnim institucijama u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa, protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.