Zakonske odredbe

Obveza služenja u pričuvnoj komponenti oružanih snaga RH državljana Republike Hrvatske proizlazi iz odredbi Zakona o obrani (Narodne novine broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) kojim je između ostalog propisano da državljani imaju dužnosti i prava sudjelovati u obrani na organiziran način.

Istim zakonom definirano je da se navedeno sudjelovanje u obrani ostvaruje, između ostalog kroz vojnu obvezu te služenje u ugovornoj pričuvi i dr.

Vojna obveza definirana je kao dužnost osposobljavanja, pripremanja i sudjelovanja u obrani na organiziran način, uključivanjem u Oružane snage, svih za to sposobnih državljana Republike Hrvatske, a sastoji se od novačke obveze, obveze služenja vojnog roka odnosno civilne službe i služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga. 

Vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike Hrvatske navršava 18 godina života.

Također, Zakonom o obrani propisano je da se pričuvni sastav Oružanih snaga dijeli na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska pričuva na nerazvrstanu pričuvu (vojni obveznici uvedeni u vojnu evidenciju koji nisu odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju) i razvrstanu pričuvu (vojni obveznici koji su odslužili vojni rok ili bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno stručna specijalnost).

Vojna obveza razvrstanom pričuvniku prestaje na kraju kalendarske godine u kojoj navršava 55 godina (muškarac) odnosno 50 godina (žena), ako je ocijenjen nesposobnim za vojnu službu u pričuvnom sastavu i temeljem otpusta iz hrvatskog državljanstva.

Prava i obveze razvrstanih pričuvnika u svezi služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga Republike Hrvatske propisana su Zakonom o obrani („Narodne novine“ br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) i Pravilnikom  o načinju vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze (Narodne novine br. 114/14 i 102/17).