Prava pričuvnika za vrijeme izvršavanja vojne obveze

Razvrstani pričuvnici koji su zbog izvršavanja vojne obveze pozvani na službu u Hrvatsku vojsku imaju pravo na naknadu troškova za prijevoz sredstvima javnog prijevoza u visini najjeftinijeg prijevoza pri dolasku i povratku, osiguran smještaj i prehranu te naknadu od 150,00 kuna po danu.

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze imaju prava i dužnosti iz radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o radu.

Pričuvnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti pripada mirovina, odnosno novčana naknada i dok izvršavaju vojnu obvezu.

Razvrstani pričuvnici obavezni su odazvati se na poziv nadležnog tijela u vrijeme i na mjesto koji su naznačeni u pojedinačnom odnosno općem pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi. Ako se razvrstani pričuvnik ne odazove pozivu i ne opravda svoj izostanak, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane može zahtijevati raspisivanje potrage i dovođenje.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu nadležnog tijela u vrijeme i na mjestu koji su naznačeni u pozivu za osposobljavanje ili vježbu.