Ustrojavanje pričuvne komponente Hrvatske vojske

Pričuvne postrojbe bile su jedan od temelja na kojem je izgrađena Hrvatska vojska u Domovinskom ratu.

Ustrojavanje pričuvne komponente Hrvatske vojske dio je novog koncepta domovinske sigurnosti čija je glavna zadaća uvezivanje i sinkroniziranje svih sastavnica sustava.

Važno je istaknuti da je ustrojavanje pričuvnih postrojbi kontinuirani višegodišnji proces koji je započeo pozivanjem razvrstanih pričuvnika na smotriranje – ažuriranje podataka u postojećim evidencijama Odsjeka za poslove obrane na području cijele Republike Hrvatske te odabirom osoba za popunu pričuvnih postrojbi, odnosno njihovim rasporedom u pričuvne pukovnije.

Za potrebe popune šest pričuvnih pješačkih pukovnija Hrvatske vojske bilo je pozvano oko 15 000 razvrstanih pričuvnika od kojih je oko 9 000 raspoređeno u pričuvne postrojbe.

Razvrstani pričuvnici (vojnici, dočasnici i časnici) koji su pozivani, su osobe koje su odslužile vojni rok ili su bile na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi (do 55 godina muškarac, odnosno do 50 godina žena, visoki časnik do 60 godina života te general/admiral do 65 godina) do kada zakonski traje vojna obveza, te im je određena vojno stručna specijalnost.

Ustrojavanje označava niz aktivnosti – pozivanje na smotriranje (ažuriranje podataka u postojećim evidencijama) i odabir razvrstanih pričuvnika za popunu navedenih postrojbi, priopćavanje rasporeda u tim postrojbama, nakon čega slijede postrojavanja, obuka i osposobljavanje u cilju podizanja razine vještina za uspješnu provedbu zadaća pričuvne komponente Hrvatske Vojske, a temeljem zahtjeva odnosno potreba Hrvatske vojske.