O Hrvatskoj ratnoj mornarici

Hrvatska ratna mornarica ustrojena je 12. rujna 1991. godine Ukazom predsjednika RH, dr. Franje Tuđmana kao grana Oružanih snaga RH s ciljem objedinjavanja i rukovođenja cjelokupnim bojnim djelovanjima na moru i otocima.

Prvi zapovjednik bio je admiral Sveto Letica, čije ime sada nosi vojarna u kojem je smješteno Zapovjedništvo Hrvatske ratne mornarice.

Tijekom Domovinskog rata postrojbe Hrvatske ratne mornarice imale su zapaženu ulogu i sudjelovale su u pomorskoj blokadi hrvatske obale te svim operacijama izvođenim u zahvatu obalnog ruba, od oslobađanja južnog Jadrana i operacije “Maslenica” do operacija “Bljesak” i “Oluja”.

Uloga Hrvatske ratne mornarice danas proizlazi iz ustavne uloge Oružanih snaga RH, a sastoji se od obrane suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti te zaštiti nacionalnih interesa i suverenih prava RH na moru.

Misija Hrvatske ratne mornarice prepoznaje se kroz misije Oružanih snaga RH, a to su: obrana Republike Hrvatske i saveznika, doprinos međunarodnoj sigurnosti i potpora civilnim institucijama.

U tom smislu, u cilju operacionalizacije svoje temeljne misije, Hrvatska ratna mornarica razvija sposobnosti i provodi niz tradicionalnih i netradicionalnih zadaća: odvraćanje prijetnje i obrana Republike Hrvatske s mora ostvaruje se kroz održavanje i razvoj sposobnosti za protupovršinsko, minsko-protuminsko, ograničeno protupodmorničko i protuterorističko djelovanje, samostalno i u združenom djelovanju sa drugim granama OS RH:

  • stalni senzorski te fizički nadzor Jadranskog mora u području interesa RH i prijenos podataka u realnom vremenu za potrebe OS RH i drugih pravnih subjekata;
  • zaštita suverenih prava i provedba jurisdikcije RH u ZERP-u i epikontinentalnom pojasu te potpora nadležnim tijelima državne uprave u provođenju zakona i drugih propisa iz njihove nadležnosti u teritorijalnom moru te unutarnjim vodama RH;
  • traganje i spašavanje na moru;
  • evakuacija i prevoženje morem ljudi i sredstava iz ugroženih priobalnih i otočnih područja;
  • prevoženje morem vatrogasnih i drugih snaga i sredstava u ugrožena priobalna i otočna područja;
  • sudjelovanje u gašenju šumskih požara na obalnom rubu i otocima.

Hrvatsku ratnu mornaricu čine Obalna straža Republike Hrvatske, Flotila HRM, Bojna obalnog motrenja i obavješćivanja (bOSMIO), Pomorska baza Split, Središte za obuku HRM.

Hrvatska ratna mornarica ukupno broji oko 1530 pripadnica i pripadnika, a zapovjednik je komodor Ivo Raffanelli.